GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Wycieczka Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Burzenina do Bełchatowa

Kilkunastu osobowa grupa członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Burzenina w dniu 26 lutego 2016 r. udała się na wycieczkę do Bełchatowa.

Pierwszym punktem programu były warsztaty muzyczne w MCK w Bełchatowie, podczas których członkowie Orkiestry KWB Bełchatów udzielili ważnych wskazówek oraz rad naszej młodej orkiestrze, zagrali specjalnie dla nich krótki koncert, a także wspólnie z Młodzieżową Orkiestrą Dęta wykonali utwory.

Następnie uczestnicy wycieczki odwiedzili siedzibę KWB w Bełchatowie, gdzie przywitał ich przedstawiciel KWB Bełchatów, Dyrektor ds. inwestycji Złoczew – Pan Zbigniew Wiaderny. Tam również spotkali się z przewodnikiem Panem Tomkiem, który opowiedział im o historii największej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Polsce, a następnie obejrzeli film z którego dowiedzieli się m.in. jak przebiega proces powstawania złóż oraz wydobywania węgla brunatnego. Uczestnicy wycieczki mieli również możliwość obejrzenia Sali Tradycji przy Kopalni, skupiającej najciekawsze eksponaty kopalni, wydobyte podczas robót górniczych tj. makietę kopalni odkrywkowej, koparek, uroczysty strój górnika oraz wykopane skamieniałości i kości mamuta włochatego.

Niezapomniany widok na odkrywkę kopalni węgla oraz elektrownię, członkowie burzenińskiej orkiestry mogli podziwiać z punktu widokowego w Kleszczowie. Gigantycznych rozmiarów odkrywka to wielka „dziura” z pozornie bardzo małymi, a w rzeczywistości ogromnymi maszynami służącymi do wydobycia, zwałowania i transportu nakładu węgla do pobliskiej elektrowni.

Nie zabrakło także wjazdu wyciągiem narciarskim na górę Kamieńsk – najwyższe wzniesienie w środkowej Polsce – 395 m n.p.m., skąd podziwiano urokliwe miejsca bełchatowskich okolic. Ponadto uczestnicy wycieczki odwiedzili Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wawrzkowizna”.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta wraz z opiekunami wycieczki, składa serdeczne podziękowania sponsorom tej wycieczki – Dyrekcji Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, za zaproszenie, wsparcie finansowe, możliwość poznania i obejrzenia kopalni oraz bełchatowskich okolic, za poświęcenie nam czasu i miłą atmosferę podczas pobytu w Bełchatowie.

joomplu:1477
joomplu:1478 joomplu:1479 joomplu:1480
joomplu:1481 joomplu:1482 joomplu:1483
joomplu:1484 joomplu:1485 joomplu:1486
joomplu:1487 joomplu:1488 joomplu:1489
joomplu:1490 joomplu:1491 joomplu:1492
joomplu:1493 joomplu:1494 joomplu:1495 joomplu:1496 joomplu:1497
joomplu:1498 joomplu:1499 joomplu:1500
joomplu:1501 joomplu:1502 joomplu:1503
joomplu:1504 joomplu:1505