GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Dzień Myśli Braterskiej w Burzeninie

Druhowie z Hufca ZHP im. Sieradzkich Zakładników 20 lutego br. w bardzo atrakcyjny sposób obchodzili najważniejsze, harcerskie święto organizowane w dniu urodzin twórcy światowego skautingu Roberta Baden-Powella.

W ramach Dnia Myśli Braterskiej w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie, odbyły się warsztaty lepienia z modeliny, które przeprowadzili Sylwia i Paweł Piestrzyńscy oraz warsztaty kiszenia kapusty z udziałem przewodniczącej KGW w Waszkowskiem – Jadwigi Piasecznej.

Dzień Myśli Braterskiej ma na celu uświadomić wszystkim druhnom oraz druhom, że bez względu na kolor skóry, czy narodowość – wszyscy są dla siebie braćmi.

joomplu:1463 joomplu:1464 joomplu:1465
joomplu:1466 joomplu:1467 joomplu:1468
joomplu:1469 joomplu:1470 joomplu:1471
joomplu:1473 joomplu:1474 joomplu:1475
joomplu:1476