GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Wydawnictwa gminne

Seria wydawnicza „Z burzenińskich stron”

wydawnictwa gminne 1

Otwiera ją tomik wierszy Marianny Kajzer zatytułowany „Jak jedna chwila”, wydany w 2003 roku. Poezja Marianny Kajzer jest bardzo emocjonalna, filozoficzna i sugestywna. Bacznie obserwuje życie codzienne i emocjonalne. Malarsko przenosi na papier uroki pejzaży i przyrody. Podkreśla ważność wydarzeń minionych, ale i bieżących. Nie unika elementów religijnych. Jest lokalną patriotką zakochaną w swojej małej ojczyźnie. W tomiku „Jak jedna chwila”, autorka swoje wiersze przypisała do następujących cykli tematycznych: Warto wstać czasem razem ze słońcem, Burzenin Jest takie miejsce na sieradzkiej ziemi, Na swojską nutę… O mój Burzeninie oraz Jak jedna chwila i Nim zauważysz, że się wiek nachylił.     Wydawnictwem nie numerowanym w serii „Z burzenińskich stron”, jest „Informator Gminny 2004”. Obok podstawowych informacji ogólnych, zawiera również wiadomości związane z historią, kulturą, turystyką, gospodarką gminy, rolnictwem, edukacją oraz funkcjonowaniem Rady i Urzędu Gminy, a także samorządu gminnego. Informator przedstawia także wszystkie inwestycje gminne z lat 2002-2006.  

wydawnictwa gminne 2

    Drugi tom wierszy Marianny Kajzer, zatytułowany jest „Wsłuchuję się w ciszę”. Jest on pozycją nr 3 wspomnianej serii, wydany w 2006 roku. Na układ tomiku składają sie następujące cykle: Na wsi już tak bywa, Ślady i cienie rodzinnego domu, Myśl moja tobą zajęta- wiersze okolicznościowe, Bez Boga nic się nie dzieje, Dla dzieci na różne okazje, Gdzie jest prawda, Uświęcona nasza Polska Ziemia, Dedykacja.  

wydawnictwa gminne 3

    W gminie Burzenin coroczne dożynki to wielkie święto. Gospodynie z poszczególnych wiosek przygotowują swojskie potrawy dla uczestników i gości gminnych dożynek. Bożenie Łuczak-Skarżyńskiej (na co dzień sieradzkiej dziennikarce) udało się namówić kucharzy-amatorów, by zechcieli opowiedzieć, jakie potrawy gościły na stołach w ich rodzinnych domach i czy te tradycje są podtrzymywane do dziś. W ten sposób powstało piętnaście (mendel!) wspomnień o kulinarnych upodobaniach naszych dziadków. Preferowali oni potrawy proste, bez specjalnych dodatków, przyrządzone z tego, co urosło na polu, w ogródku, w kurniku. Pan Radzisław z Woli Będkowskiej wspomina, w jaki sposób jego ojciec wytwarzał wędliny o wspaniałym smaku. Pani Helena ze Strzałek opowiada legendę, związaną z występującymi w okolicy olszynami. Pani Halina z Prażmowa twierdzi, że nazwa jej miejscowości pochodzi od prażuchów – potrawy z ziemniaków. W książce znalazło się też wyjaśnienie, czym różnią się od siebie zupy : żur, barszcz, polewka, zalewajka. O swoich kulinarnych osiągnięciach mówi też ksiądz Roman Krzyżaniak, proboszcz burzenińskiej parafii. W książce zamieszczone zostały przepisy na chleb wójtowski, sernik z gotowanym budyniem, racuszki, zupę grzybową z kaszą, ser smażony, czerninę, mielone na kabaczkach, gołąbki będkowskie, śledzie z mleczem, lecznicze nalewki z mięty. Książka „Szczypta Burzenina” może być świetną pomocą, gdy zechcemy poczęstować naszych gości swojskim jadłem. Jest 4 pozycją wspomnianej serii, wydaną w 2007 roku.  

wydawnictwa gminne 4

  Pozycja ta jest wydawnictwem historycznym i nosi tytuł „Powroty do gniazd. Burzenin 1378-2008”. Wydana została w związku z przypadającym w 2008 r. jubileuszem 630-lecia Burzenina. To rodzaj przewodnika o historycznym rodowodzie Burzenina. Jest to folder, który zawiera cytat z dokumentu pochodzącego z roku 1378 potwierdzającego, że Burzenin był miastem. Znajduje się tu również Kalendarium Burzenina, zawierające ważne daty i wydarzenia w dziejach Burzenina, etymologię nazwy Burzenin, pierwsza pisana wzmianka na dokumencie króla Kazimierza Wielkiego z 1344 r. i z 1387 r. dotycząca parafii Burzenin itp. Są też wzmianki, portrety i biografie dotyczące 4 przedstawicieli rodu Bużeńskich i Pstrokońskich.    

wydawnictwa gminne 5

    „Burzenin na współczesnym bursztynowym szlaku”, to rodzaj przewodnika po ziemi burzenińskiej, wydany w 2009 roku, jako 6 numer serii.    

wydawnictwa gminne 6

    Siódmym wydawnictwem pochodzącym z serii „Z burzenińskich stron” jest pozycja autorstwa Barbary Wiąz „Okruszki śmiechu”. Autorka wierszy w bardzo zabawny sposób opisuje kolegów i koleżanki z pracy. Pierwsze wiersze-rymowanki napisała na potrzeby dożynek gminnych w Ligocie oraz w Waszkowskiem. Wszystkie wiersze opatrzone są wesołymi rysunkami.    

wydawnictwa gminne 7

Ósmym wydawnictwem pochodzącym z serii „Z burzenińskich stron” jest tomik wierszy Marianny Kajzer zatytułowany „Jak jesienne liście”, wydany w 2012 r. Tomik wydany przez Urząd Gminy w Burzeninie oraz dzieci Pani Kajzer. Poetka ukazuje w nim piękno swej małej Ojczyzny, poprzez obcowanie z przyrodą.Obserwuje codzienność, dzieli się swoimi wewnętrznymi przeżyciami, wskazuje na autorytety, które wyrosły na naszej ziemi, mówi o przemijaniu, cierpieniu, o szacunku dla starszych. Podkreśla ważność wydarzeń minionych, ale i aktualnych. Wyraźnie widać w jej poezji, jak ważną rolę w życiu odgrywa wiara i miłość. Na układ tomiku składają się następujące cykle: „Dedykacja”, „Przemija szybko życie”, „W hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II”, „Gdy świeci gwiazda betlejemska”, „Nasza mała Ojczyzna Burzenin”, „Błogosławieni i święci”, „Problemy świata zasmucają nie tylko Boga”.

Inne publikacje dotyczące Gminy Burzenin

wydawnictwa gminne 8

„Folder przyrodniczo-turystyczny Gminy Burzenin”- najnowsza publikacja z 2013 r. wydana na zlecenie Gminnego Domu Kultury w Burzeninie, w której zawarte są najważniejsze informacje nt. atrakcji turystyczno-krajoznawczych w Gminie Burzenin w poszczególnych rozdziałach: „Gmina Burzenin”, „Historia Burzenina”, ”Warto zobaczyć”, „Kultura”, „Sport”, „Turystyka”, „Bogactwo Natury” oraz „Ciekawostki”. Folder napisany jest w języku polskim i angielskim.

wydawnictwa gminne 9

„Kajakiem, rowerem, pieszo przez Gminę Burzenin” –  folderek zawiera krótkie informacje dotyczące kultury i wypoczynku, atrakcji turystycznych i przyrodniczych, które uzupełniono zdjęciami. Wydanie Folderu dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

wydawnictwa gminne 10

Album „Burzenin na starej fotografii”, którego autorem jest Jerzy Antoni Rybczyński, to książka w której historia znalazła swoje odbicie na licznych fotografiach opatrzonych ciekawymi opisami. Dla wielu z nas zdjęcia te będą wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.

wydawnictwa gminne 11

Mapa Gminy Burzenin z zaznaczonymi ciekawymi miejscami.

wydawnictwa gminne 12

„Zapraszamy do Burzenina” to broszura, która opisuje w skrócie Burzenin i miejscowości należące do gminy.  Przedstawia historię, zabytki, ciekawych ludzi i miejsca warte odwiedzenia.

wydawnictwa gminne 13
wydawnictwa gminne 14
wydawnictwa gminne 15
wydawnictwa gminne 16

Widokówki z Gminy Burzenin