GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

O Domu Kultury

Gminny Dom Kultury w Burzeninie jest instytucją powołaną przez samorząd Gminy Burzenin i wpisaną do rejestru instytucji kultury. Jako placówka upowszechniania kultury funkcjonuje od 2008 r. Celem GDK jest prowadzenie różnorodnej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne i edukacyjne mieszkańców, promocja kultury oraz stymulowanie aktywności społeczności lokalnej.