GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Mała Książka – Wielki Człowiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie wraz z Filią w Niechmirowie została zakwalifikowana do projektu Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat (2013-2016), zarówno tych, którzy są już czytelnikami naszej biblioteki, jak i tych, którzy nie są jeszcze do niej zapisani oraz do ich rodziców.

Od września 2019 roku Mały Czytelnik odwiedzający naszą bibliotekę otrzyma
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, zawierającą wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. W pakiecie startowym znajdzie się także coś dla rodziców – broszura „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”.

Podczas każdej kolejnej wizyty w naszej bibliotece, zakończonej wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę
do Karty. Po uzyskaniu dziesięciu naklejek zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Kampania społeczna „Mała książka wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa
i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym jest obecność rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela się w książkowych bohaterów, ale staje się przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej wspólnie
z dzieckiem, budując tym samym relacje, które z całą pewnością zaowocują w przyszłości.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Więcej informacji na stronie: http://www.wielki-czlowiek.pl .