GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie jest instytucją kultury prowadzącą działalność na rzecz mieszkańców Gminy Burzenin, w zakresie popularyzacji książki i czytelnictwa. Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zbiory biblioteczne ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Biblioteka znajduje się na parterze budynku Gminnego Domu Kultury i zajmuje pow. 374 m2 (z tego 224 m2 to pow. użytkowa).  Tak duża powierzchnia pozwala na funkcjonalny rozdział pomieszczeń na:
punkt obsługi czytelników


wypożyczalnię dla dorosłych,

– czytelnię,


– wypożyczalnię i czytelnię dla dzieci,


– kącik komputerowy z dostępem do Internetu,


– strefę administracyjną

Dane statystyczne wg stanu na 31.12.2019r. :

– księgozbiór ogółem: 29898 woluminów, w tym: 7711 wol. literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, 13265 wol. literatury pięknej dla dorosłych, 8922 wol. literatury popularnonaukowej.
– cztytelnicy – 611 osób
– wypożyczenia zbiorów: na zewnątrz – 8124 wol., na miejscu – 1258 wol.

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną i kulturalno-oświatową z czytelnikami. Dużym zainteresowaniem cieszą się coroczne wycieczki do biblioteki, w których biorą udział uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz grupy przedszkolne. Od wielu lat bibliotekę naszą odwiedzają również uczniowie szkół podstawowych, przyjeżdzających do Gminy Burzenin w ramach programu nauczania „Zielona Szkoła”. Biblioteka proponuje czytelnikom udział w różnorodnych imprezach takich jak.: spotkania z pisarzami, ciekawymi ludźmi, pogadanki tematyczne, konkursy: literackie, plastyczne, wystawy, projekcje bajek i wiele innych. Imprezą literacką, bardzo lubianą przez dzieci jest „Noc z Andersenem”i „Święto Pluszowego Misia”.

Przy GBP działają:

Punkt Informacji 
Klub Seniora