GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Zespoły i kluby

Marjanki

Ludowy Zespół Śpiewaczy „MARJANKI” powstał w 2014 r. w ramach projektu „Śpiewem i muzyką ocalimy od zapomnienia kulturę naszych przodków”.

Skład zespołu tworzą obecnie panie: Janina Łytka, Krystyna Gibka, Urszula Kędzierska, Ewa Kołodziejczyk, Wacława Mencel, Krystyna Wojtyżak oraz panowie Tadeusz Kędzierski, Ryszard Szymczak i Marian Krysiak – akompaniator-akordeonista, który jest zarazem kierownikiem zespołu.

Zespół Śpiewaczy „MARJANKI” kultywuje tradycję ludową w pieśniach i stroju, reprezentuje Gminę Burzenin na licznych imprezach gminnych i powiatowych. W 2016 roku otrzymał nagrodę Starosty Powiatu Sieradzkiego w dziedzinie kultury.

Klub Seniora

W maju 2013 roku przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Burzeninie powstał Klub Seniora. Skupia on środowisko emerytów i rencistów z terenu Gminy Burzenin.

Członkowie Klubu mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności, a także mogą miło spędzić czas, bo taka jest idea Klubu Seniora – ma integrować i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Panie chętnie uczestniczą w organizowanych spotkaniach i warsztatach. Obecnie klub skupia 18 członkiń.

Każdy może zostać członkiem naszego Klubu !

 

Mażoretki „Akcent”

W 2011 r. zawiązała się formacja marszowo-taneczna, skupiająca młode dziewczęta w ramach projektu „Jesteśmy wśród Was – zakup strojów dla orkiestry i grupy mażoretek oraz warsztaty związane z kulturą i tradycją, zakończone imprezą promocyjną”. Instruktorem mażoretek jest Anna Gronowska. Grupę Mażoretek na początku swojego istnienia tworzyło 12 dziewcząt, obecnie grupa liczy 8 osób. Zajęcia dla mażoretek odbywają się w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie w każda sobotę.

Młode dziewczyny, które decydują się na bycie mażoretką muszą pamiętać, że aby stworzyć grupę prezentującą doskonały, spójny, dynamiczny i zgrany występ, muszą wiele poświęcić. Jednakże uczestnictwo w warsztatach, występ przed publicznością i odniesiony sukces, rekompensuje wszelkie trudne wybory. Mażoretki muszą posiadać poczucie rytmu, dobrą prezencję, zdolności taneczne, aktorskie oraz manualne, a także zwinność i pewność siebie. Ważnym elementem pokazu jest krok marszowy, oraz sposób prowadzenia pałeczki. Nieodłącznym walorem artystycznym jest strój, zachwycający formą, barwą oraz pomysłowością. Dzięki zgraniu i precyzji ruchów, nawet proste elementy pokazu stają się niezwykle widowiskowe.

Mażoretki po raz pierwszy wystąpiły podczas XIII Przeglądu Orkiestr Dętych Powiatu Sieradzkiego w Burzeninie. Biorą udział w uroczystościach gminnych i poza lokalnych, często towarzysząc występom Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Burzenina.

 

 

Młodzieżowy Zespół Taneczny

W Gminnym Domu Kultury w Burzeninie od 2009 r. działa zespół taneczny, który liczy 30 członków (15 dziewcząt i 15 chłopców) i powstał w ramach projektu pn. „Wyginam śmiało ciało” – kółko taneczne. Instruktorem grupy jest Katarzyna Kałuziak. Uczestnicy zajęć praktycznie zapoznają się z programem tanecznym, który obejmuje tańce: standardowe, latynoamerykańskie oraz polskie tańce narodowe. Młodzi tancerze prezentują swoje układy tańca na licznych imprezach gminnych i powiatowych. Zespół wziął udział m.in. w:

 • XIII Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Klonowej (2010 r.)
 • imprezie „Sobótki 2011”, odbywającej się w sieradzkim Amfiteatrze,
 • Gminnym Dniu Ochrony Środowiska,
 • Gminnych i Powiatowych Jarmarkach Dożynkowych,
 • IV Międzynarodowym Festiwalu Zwyczajów i Tradycji Karnawałowych „Carnavalia”,
 • pokazie karnawałowym w Galerii Sieradzkiej,
 • II Wojewódzkim Turnieju Tańca Narodowego w Ozorkowie, gdzie w finale na V miejscu znalazły się dwie nasze pary w II i III kategorii wiekowej,
 • VI Festiwalu Zespołów Pieśni i Tańca „Z Przytupem” w Zakrzewie.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Burzenina powstała w 2005 roku z inicjatywy ówczesnego Wójta Gminy Burzenin Barbary Darul. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. W kwietniu zostały zakupione pierwsze instrumenty, na które pozyskano częściowo dotację z Urzędu Gminy w Burzeninie oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instruktorem muzycznym od początku istnienia Młodzieżowej Orkiestry Dętej jest Rafał Stefaniak. Już po upływie sześciu miesięcy, orkiestra zagrała pierwszy koncert. Były to kolędy wykonane w miejscowym kościele parafialnym.

Od 2006 roku orkiestra wzięła udział m.in. w:

 • Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Lututowie,
 • Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Dzietrzkowicach,
 • Uroczystościach „Strażacy dla Papieża” w Wadowicach,
 • VIII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Burzeninie,
 • IX Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Brąszewicach,
 • X Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Klonowej,
 • XI Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Błaszkach,
 • XII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Słomkowie Suchym,
 • XIII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Burzeninie,
 • XIV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Godynicach,
 • Corocznych uroczystościach Święta Niepodległości i Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • Gminnym Dniu Ochrony Środowiska,
 • Gminnych Festynach i Jarmarkach Dożynkowych,
 • Sieradzkich Jarmarkach Powiatowych,
 • 100-leciu OSP w Burzeninie,
 • Maratonie Orkiestr w Pęczniewie,
 • II Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Gidlach,
 • I Ogólnopolskim Galimatiasie Muzycznym „O złotą pompę Sieradza”,
 • Gminnych Koncertach Kolęd i Pastorałek,

 

Od 2008 roku, zajęcia orkiestry odbywają się w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie. Obecnie orkiestra liczy 23 członków. Nauka gry na instrumentach dętych, odbywa się dwa razy w tygodniu. We wtorki są to zajęcia indywidulane, a w piątki z całą grupą. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Burzenina, godnie reprezentuje Gminę Burzenin na wszelkich uroczystościach kościelnych, gminnych i między powiatowych.