GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Spotkanie z archeologiem Zbigniewem Lechowiczem

W Gminnym Domu Kultury w Burzeninie w dniu 3 kwietnia 2024 roku odbyło się spotkanie ze Zbigniewem Lechowiczem – archeologiem, byłym pracownikiem Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi, specjalizującym się w archeologii historycznej, badaniach obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych, wieloletnim badaczem przeszłości Ziem Polski.

Tematem spotkania był „Burzenin i region w świetle badań archeologicznych. Stan badań i perspektywy poznawcze”. Jest autorem wielu książek i publikacji historycznych. Podczas spotkania dr Lechowicz zaprezentował prezentację multimedialną wraz z wynikami swoich badań archeologicznych na terenie gminy Burzenin, opowiedział o odkrytych znaleziskach oraz przypomniał podstawowe daty z historii Burzenina i parafii.

W spotkaniu udział wzięła młodzież z ZS w Burzeninie i Waszkowskiem oraz zainteresowani tematem mieszkańcy gminy.