GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

„Szczawno 4 września 1939 r.- Pamiętamy!”

 W dniu 9 września 2023 r. w Szczawnie odbyła się uroczystość, która była upamiętnieniem 84. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i  tragicznych wydarzeń z 4 września 1939 r., które na zawsze wpisały się w pamięć mieszkańców Szczawna i całej Gminy, a dźwięk syreny alarmowej wyznaczył początek uczczenia pamięci 21 mieszkańców Szczawna i okolic, którzy w bestialski sposób zostali zamordowani z rąk hitlerowców.

Następnie przybyłe delegacje złożyły wiązanki i znicze pod pomnikiem, a także wysłuchaliśmy wzruszającej pieśni w wykonaniu mieszkanek Szczawna. Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie muralu, znajdującego się przy pomniku, będącego pamiątką dla kolejnych pokoleń i żywą lekcją historii przypominającą o tym tragicznym wydarzeniu. Symboliczną wstęgę przecinali: Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak, Dyrektor GDK i GBP Katarzyna Kozieł oraz przedstawiciel wsi Szczawno Krystyna Emche. Po odśpiewaniu i odegraniu Hymnu została odprawiona msza święta polowa. Kulminacyjnym momentem uroczystości był Apel Pamięci ku czci pomordowanych.

Niezwykle wzruszające widowisko historyczne, inspirowane wydarzeniami z końca sierpnia 1939 r. – „Epizod z życia ludności wiejskiej w czasie wybuchu wojny”, przedstawili Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy” z Łodzi, Samodzielna Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Widawa”, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Ludność cywilna okolic Wielunia”, Katolickie Stowarzyszenie „Światełko” z Godynic, a także mieszkańcy Gminy Burzenin. Po zakończonej inscenizacji wysłuchaliśmy autentycznego wspomnienia w formie nagrania, które udało się zachować podczas wywiadu w 2012 r. z Wacławem Stępniem – mieszkańcem Szczawna, który do niedawna był jedynym świadkiem tamtych wydarzeń. 17-letni wówczas młodzieniec, znalazł się w grupie mężczyzn przeznaczonych na rozstrzelanie. W ostatniej chwili z szeregu skazanych wyciągnął go młody niemiecki żołnierz. Niestety na jego oczach został rozstrzelany jego ojciec i reszta znajomych mu osób.

Zwieńczeniem uroczystości był krótki koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Burzenina. W świetlicy wiejskiej można było obejrzeć przygotowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Burzenina oraz Stowarzyszenia i Grupy Rekonstrukcyjne wystawy pn.: „Wyposażenie i umundurowanie Wojska Polskiego we wrześniu 1939 r.”, „Życie codzienne na wsi w okresie międzywojennym okolic Burzenina”, „Burzenin i okolice na mapach z lat 1840-1939” oraz „Burzenin na przedwojennej fotografii”, które będzie można również obejrzeć w GDK w Burzeninie.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Szczawno 4 września 1939 r.- Pamiętamy!” zostało dofinansowane ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa 2023”, realizowanego przez Gminny Dom Kultury w Burzeninie.

Dziękujemy wszystkim za przybycie. Nasza obecność była wyrazem hołdu poległym i pomordowanym w obronie najwyższej wartości wolnej i niepodległej Ojczyzny. Składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji i uświetnienia tej uroczystości.