GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

W poszukiwaniu ludowych inspiracji

W ramach projektu „Ocalmy od zapomnienia ginące zawody” Gminny Dom Kultury w Burzeninie zorganizował w dniu 30.06.-1.07.2023r. wycieczkę do Zakopanego. W wycieczce udział wzięli członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, rolnicy ich domownicy oraz mieszkańcy z terenu Gminy Burzenin.

W programie znalazła się wizyta w Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie uczestnicy wzięli udział w warsztatach z malarstwa na szkle oraz bibułkarstwa.

Efektem tych warsztatów były piękne malunki na szkle i ręcznie wyrabiane kwiaty z bibuły. Zwieńczeniem warsztatu wyjazdowego będzie konkurs na „Najładniejszy produkt z bibuły”, którego wystawa i rozstrzygnięcie nastąpi podczas imprezy plenerowej w Strumianach w dniu 20 sierpnia br. Odwiedzając Bukowiański Dom Ludowy, poczuliśmy oddech historii, góralskiej kultury oraz żywej tradycji Skalnego Podhala.

Podczas wyjazdu odwiedziliśmy również targ regionalny na Krupówkach, gdzie na licznych straganach  można było znaleźć przedmioty rękodzielnicze kultury ludowej Podhala. Uczestnicy wycieczki odwiedzili również Willę Koliba – pierwszy dom w stylu zakopiańskim położony przy ul. Kościeliskiej – najstarszej ulicy w Zakopanem, gdzie podziwiali zbiory obrazujące kulturę, sztukę i etnografię charakterystyczną dla Podhala.

Poprzez realizację projektu pragniemy zaaktywizować mieszkańców wsi, wesprzeć integrację lokalnego środowiska oraz zachować ciągłość tradycyjnych zawodów polskiej wsi, poprzez skuteczne przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy, doświadczeń i umiejętności związanych z tradycyjnymi zawodami, a warsztaty wskażą sposób ochrony tradycyjnych metod wytwarzania i ochronę wciąż istniejącego rękodzielnictwa.