GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Plan zajęć sekcji artystycznych w sezonie 2022 – 2023 w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie

PONIEDZIAŁEK

Próby Młodzieżowej Orkiestry Dętej

od godz. 19:00

WTOREK

GITARA  (zajęcia grupowe)

godz. 15:00 – 15:30 – grupa I
godz. 15:30 – 16:15 – grupa II
godz. 16:15 – 17:00 – grupa III

JĘZYK WŁOSKI DLA DOROSŁYCH (zajęcia grupowe)

godz. 18:00 – 19:30 – grupa zaawansowana

ŚRODA

TANECZNE (zajęcia grupowe)

godz. 15:30 – 16:15 – grupa I (6 lat)
godz. 16:15 – 17:15 – grupa II (7-9 lat)
godz. 17:15 – 18:30 – grupa III (10 – 14 lat)

KEYBOARD/PIANINO (zajęcia indywidualne)

godz. 13:00 – 20:00 (godz. ustalona z instruktorem)

CZWARTEK

PERKUSJA (zajęcia indywidualne)

godz. 16:30 – 20:00 (godz. ustalona z  instruktorem)  

PRÓBY Śpiewaczego Zespołu Ludowego „Marjanki”

godz. 18:00 – 20:00

PIĄTEK

WOKALNE (zajęcia grupowe)

godz. 14:00 – 15:00 – I grupa
godz. 15:00 – 16:00 – II grup

PLASTYCZNE (zajęcia grupowe)

godz. 16:00 – 17:30 – grupa I
godz. 17:30 – 19:00 – grupa II

KEYBOARD/PIANINO  (zajęcia indywidualne)

godz. 13:00 – 20:00  (godz. ustalona z instruktorem)

Próby Młodzieżowej Orkiestry Dętej

od godz. 19:00