GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

KULTURA BEZ BARIER

Gminny Dom Kultury w Burzeninie

realizuje przedsięwzięcie grantowe „Kultura i sztuka dla NIEzwykłych”,

finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Głównym celem przedsięwzięcia grantowego pn. „Kultura i sztuka dla NIEzwykłych” będącego częścią projektu „Kultura bez barier” jest zaspokojenie potrzeb osób z niepełnosprawnością związanych z kulturą. Przedsięwzięcie kierowane jest przede wszystkim do osób z niedosłuchem (dzieci, młodzież, dorośli), noszących aparaty słuchowe, ale nie wykluczamy osób z innymi upośledzeniami, niezależnie od płci i wieku, nie tylko z terenu Gminy Burzenin.

Wyposażenie instytucji w nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy, umożliwi wprowadzenie atrakcyjnych form związanych z kulturą oraz sztuką. Podjęte zostaną działania zmierzające do zwiększenia dostępności oferty kulturalnej dla osób ze specjalnymi potrzebami, poprzez zakup  nowoczesnego sprzętu nagłośnieniowego, pętli indukcyjnej, które to umożliwią pełne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, jak również podwyższenie kompetencji pracowników GDK, poprzez kurs języka migowego, aby łatwiej nawiązać kontakt z osobami z niedosłuchem.

Poprzez te zadania, umożliwimy osobom chorym włączenie się w nurt społecznego życia kulturalnego, by ich odmienność stała się zjawiskiem normalnym, by społeczność lokalna była przygotowana na obecność osób z niepełnosprawnościami w swoim otoczeniu.

Chcemy, aby kultura była kulturą włączającą, żeby niepełnosprawni, mieli szansę spotkać się z pełnosprawnymi w naszej instytucji, by wspólnie razem uczestniczyli w imprezach kulturalnych. Jesteśmy przekonani, że kierując przedsięwzięcie grantowe do wybranej przez nas grupy docelowej oraz rozbudowanie oferty kulturalnej z myślą o odbiorcach ze szczególnymi potrzebami sprawi, że wraz z nimi trafią do nas ich rodziny, opiekunowie, znajomi, co podniesie atrakcyjność wielu kolejnych działań naszej placówki oraz standard instytucji. Liczymy, że realizując projekt, stworzymy lepsze warunki dla osób ze szczególnymi potrzebami, aby mogli brać udział w imprezach i wydarzeniach kulturalnych. Ze szczególną starannością zadbamy o miłą i przyjazną atmosferę, aby widz mógł czuć się swobodnie i bezpiecznie i aby w przyszłości chciał ponownie do nas wrócić. Poczynimy wszelkie starania, aby na każdym z etapów podróży, osoby ze szczególnymi potrzebami nie napotkały barier, a spełnione zadania ujęte w naszym projekcie, umożliwią im pełne uczestnictwo i lepszy komfort odbioru wydarzeń.

Wartość grantu: 32 460,00 PLN