GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Warsztaty, konkursy i szkolenia…

20 sierpnia 2022r. w miejscowości Prażmów odbyła się impreza plenerowa współorganizowana przez Gminny Dom Kultury w Burzeninie. Na imprezie były stoisk: wikliniarza z prowadzenie warsztatów z wikliny, garncarza z prowadzeniem warsztatów wyrobów z gliny, stoisko do przeprowadzania warsztatów tkackich oraz stoisko młynopiekarni z warsztatami samodzielnego wyrabiania podpłomyka. Ponadto było stoisko partnera tj. Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na którym odbyło się szkolenie pn.: ”Twórczość ludowa, tradycyjne zawody i rękodzieło” oraz było można uzyskać fachowe informacje w zakresie wdrażania inicjatyw  na rzecz  rozwoju obszarów wiejskich, a także możliwościach dofinansowania tych inicjatyw ze środków PROW 2014-2020. Podczas imprezy były przeprowadzone 3 konkursy: na najsmaczniejszy chleb domowej roboty, na najładniejszy produkt z wikliny wykonany podczas warsztatów, na  najładniejszy produkt z gliny wykonany podczas warsztatów. Wszystkie działania wykonywane podczas imprezy były sfotografowane aparatem wysokiej klasy przez profesjonalistę.

Nazwa działania  PROW 2014-2022, w ramach którego realizowana była operacja:

Operacja realizowana była  w ramach:
– priorytetu: Priorytet 6: wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich;
– Działania KSOW na lata 2014-2020 tj. Działanie 6 – ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymianę i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.