GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Szlakiem Ginących Zawodów

W dniu 9 lipca 2022 r. odbyła się wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego państwa Urszuli i Bogusława Gorczyńskich do miejscowości Kudowa-Zdrój. Uczestnicy wycieczki (50 osób) brali udział w licznych pokazach między innymi: toczenie naczyń glinianych, wypieku chleba, wyrobu masła, w warsztatach w chatce robótek ręcznych oraz kuźni.

Wyjazd był okazją do zapoznania mieszkańców obszarów wiejskich z procesem wytwarzania produktów rzemieślniczych. Przygotowane warsztaty i pokazy, prezentujące twórców ludowych i ich wyroby oraz warsztaty rzemieślnicze były skutecznym sposobem przekazania wiedzy szerokiemu gronu odbiorców w zakresie rekultywacji ginących zawodów.

Operacja realizowana jest w ramach:
– priorytetu: Priorytet 6: wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich;
– Działania KSOW na lata 2014-2020 tj. Działanie 6 – ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymianę i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego www.ksow.pl