GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych w gminie Burzenin

 

Przeglad-Amatorskich-Orkiestr-Detych-w-gminie-Burzenin

Zdjęcie 1 z 1

„Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych w gminie Burzenin”

Projekt realizowany przez Gminny Dom Kultury w Burzeninie w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel ogólny: 2.0. – Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego na rzecz obszaru LGD, cel szczegółowy: 2.2.- Integracja poprzez pobudzenie i angażowanie mieszkańców do oddolnych inicjatyw lokalnych, poprzez następujący wskaźnik produktu realizacji zadania: W2.2A.1 – Liczba zorganizowanych imprez, wydarzeń kultywujących oraz promujących tradycje obszaru LGD.


Okres realizacji zadania
: 07 marzec – 30 listopad 2019r.

Cele projektu:
Celem projektu jest wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego na rzecz obszaru LGD, poprzez organizację Przeglądu Amatorskich Orkiestr Dętych w Burzeninie.

W ramach realizacji projektu przeprowadzony zostanie Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych- 2 czerwca 2019r. Wydarzenie to przyczyni się do promowania gminy Burzenin oraz całego obszaru LGD.

Środki zostały przeznaczone na wynajem sceny, wynajem nagłośnienia, przygotowanie cateringu, zakup instrumentów muzycznych tj. trąbki Eastman- 3 szt., saksofon tenorowy, sakshorn barytonowy- 2szt.

Koszty całkowite realizacji zadania – 30 000,00 zł
Koszty kwalifikowalne – 30 000,00zł
Wnioskowana kwota pomocy – 30 000,00 zł