GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Dofinasowanie z Instytutu Książki

Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie otrzymała dofinansowanie z Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” w w kwocie18 099,00 zł. Cały budżet zadania wynosi 21 589,00 zł, z czego 3 490,00 zł to tzw. wkład własny Gminnej Biblioteki Publicznej.

Realizacja zadania poprawi standardy funkcjonowania biblioteki poprzez jej wyposażenie w 6 komputerów stacjonarnych, jednostkę zasilająca UPS, Drukarki 3D Ultimaker Original +, zestaw akcesoriów do drukarki 3D Ultimaker Original +.