GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży z Krakowa

W dniu 11 października br. w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie odbyły się 2 szkolenia ekologiczne poprzez spektakle edukacyjno-profilaktyczne wystawione przez Teatr „MORALITET” z Krakowa w ramach projektu „Czyste środowisko to najlepsze uzdrowisko – edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Burzenin” dofinansowanych z WFOŚiGW.

Spektakle skierowane były do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III i IV-VI Szkół Podstawowych, gdyż edukacja ekologiczna powinna zaczynać się jak najwcześniej. W tym wieku bowiem najlepiej kształtują się dobre nawyki i zachowania.

Przedstawienia dotyczyły problemów ochrony środowiska, głównie konieczność ograniczenia ilości odpadów oraz ich właściwe składowanie i przetwarzanie. Przedstawione w baśniowej formie bajki, pozwalały na przekazanie w bardzo przystępny sposób podstawowej wiedzy dotyczącej tych zagadnień, nauczyły nowych pojęć, a także zobrazowały zagrożenia otaczającego nas środowiska.

Celem zorganizowanych interaktywnych spektakli, było skłonienie młodego widza poprzez sztukę do przemyśleń i refleksji, a także wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko.

 

joomplu:1823 joomplu:1824 joomplu:1825
joomplu:1826 joomplu:1827 joomplu:1828
joomplu:1829 joomplu:1830 joomplu:1831
joomplu:1832 joomplu:1833