GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Informacja

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE STRONY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Gminny Dom Kultury w Burzeninie realizuje projekt pn. „Czyste środowisko to najlepsze uzdrowisko – edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Burzenin”. – dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji.

– koszt całkowity zadania – 18456,01 zł.

– kwota dotacji ze środków WFOŚ i GW w Łodzi – 12000,00 zł.

 

logo

Zdjęcie 1 z 1

Opis zakresu projektu i korzyści z realizacji projektu:

Powyższy projekt jest realizowany poprzez;

  • szereg warsztatów tj. „Dbamy o czystość powietrza w swoim otoczeniu, szkole i domu”, połączone z doświadczeniami, warsztaty animacyjne plenerowe dla dzieci, edukacja ekologiczna poprzez zabawę i warsztaty w terenie „Ceramicznie ekologicznie” – z użyciem materiału naturalnego (gliny);
  • Wycieczki m.in.: wycieczka ekologiczna (piesza) pn. „Las – zielone płuca Ziemi” – rajd nordic walking po terenach leśnych Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki; wycieczka rowerowa pn.”Nie bądź trucicielem – pojedź rowerem” – po terenach leśnych Gminy Burzenin; wycieczka ekologiczna (autokarowa) do Jeziorska i Uniejowa.
  • Spotkanie z leśnikiem a w tym krótka pogadanka na temat „Jak ważną role dla środowiska spełnia las”
  • Spotkanie ze strażakiem połączone z krótką pogadanką na temat „Wypalanie traw – bezmyślność człowieka”

W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne: tryptyk moblino – tekstylny do prezentacji plastycznej wystaw zdjęć, do przeprowadzania warsztatów animacyjnych z edukacji ekologicznej; zestaw edukacyjny Woda – filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie – do przeprowadzenia warsztatów stacjonarnych.

Efektem ekologicznym uzyskanym w wyniku realizacji zadania jest:

– wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej,

– wykształcenie postaw proekologicznych,

– wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za środowisko.

 

link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl