GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

„Biblioteka inspiruje”

To hasło promujące Tydzień Bibliotek 2016. Trwający od 8-15 maja tydzień bibliotek jest już XIII ogólnopolskim wydarzeniem tego typu.

Głównym celem programu jest podkreślanie roli czytania oraz bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji, a także zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

W związku z tegorocznym hasłem, panie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie, postanowiły zainspirować najmłodszych mieszkańców Gminy Burzenin i 10 maja br. udały się do Przedszkola w Burzeninie oraz w Waszkowskiem, gdzie czytały dzieciakom opowiadania oraz podarowały każdemu przedszkolakowi książeczkę z okazji święta biblioteki, a także zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie. Przeczytana opowieść pt. „Tupcio Chrupcio- Umiem się dzielić”, była pretekstem do pogadanki na temat dzielenia się.

11 maja br. natomiast w Gminnej Bibliotece Publicznej w Burzeninie w ramach Tygodnia Bibliotek, odbyło się spotkanie Klubu Seniora nt. „Żywienie osób dorosłych – nowa piramida żywieniowa oraz modelowy talerzyk żywieniowy”, które poprowadziła Barbara Godlewska – Personal Beauty Trainer – kosmetolog/dietetyk.

Biblioteka coraz częściej poszerza ludzkie horyzonty, jest interesującym miejscem do spędzania wolnego czasu, a także twórczego myślenia. Biblioteka to INSPIRACJA.

joomplu:1574 joomplu:1575 joomplu:1576
joomplu:1577 joomplu:1578 joomplu:1579
joomplu:1580 joomplu:1581 joomplu:1582
joomplu:1583 joomplu:1584 joomplu:1585
joomplu:1586 joomplu:1587 joomplu:1588
joomplu:1589 joomplu:1590 joomplu:1591
joomplu:1592 joomplu:1593 joomplu:1594
joomplu:1595 joomplu:1596 joomplu:1597
joomplu:1598 joomplu:1600 joomplu:1601
joomplu:1599