GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Dzień Sybiraka w Sieradzu

17 września br. w Sieradzu obchodzony był Dzień Sybiraka, ustanowiony na pamiątkę radzieckiej napaści na Polskę we wrześniu 1939 r.

Po mszy świętej w Sieradzkiej Kolegiacie, zebrani wśród których znaleźli się: Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, Jarosław Klimas – Wicewojewoda Łódzki, Paweł Osiewała – Prezydent Sieradza, Mariusz Bądzior – Wicestarosta Sieradzki, a także Wójt Gminy Burzenin – Jarosław Janiak oraz kombatanci, żołnierze, młodzież szkolna, mieszkańcy Sieradza, udali się pod pomnik „Pamięci Zesłańców Sybiru”, gdzie nastąpiły główne uroczystości.

Udział w uroczystości wzięła kompania honorowa 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Burzenina.

joomplu:1353 joomplu:1354 joomplu:1355
joomplu:1356 joomplu:1357 joomplu:1358
joomplu:1359 joomplu:1360 joomplu:1361
joomplu:1362 joomplu:1363
joomplu:1364 joomplu:1365 joomplu:1366