GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Kreatywnie i muzycznie

W listopadzie 2014 r. w Rynku w Burzeninie odbyła się plenerowa impreza andrzejkowo-mikołajkowa pn. „Kreatywnie i muzycznie”, podczas której wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Burzenina.
        Występ był podsumowaniem projektu „Kreatywna i atrakcyjna edukacja muzyczna młodzieży – poprzez doposażenie w instrumenty muzyczne i organizację zajęć muzyczno–integracyjnych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Burzeninie”, realizowanego przez Gminny Dom Kultury w Burzeninie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów.

         Podczas występu Orkiestra zaprezentowała nabyte podczas trwania projektu umiejętności oraz nowy repertuar muzyczny.

joomplu:1020 joomplu:1021