GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Kreatywna i atrakcyjna edukacja muzyczna młodzieży

 

prow_leader_logo1

Zdjęcie 1 z 1

„Kreatywna i atrakcyjna edukacja muzyczna młodzieży – poprzez doposażenie w instrumenty muzyczne i organizację zajęć muzyczno–integracyjnych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Burzeninie”

Projekt realizowany przez Gminny Dom Kultury w Burzeninie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013.


Czas trwania projektu: 10 lipiec – 31grudzień 2014 r.

Cele projektu:
Celem operacji jest promowanie, zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji muzycznych. Udoskonalenie umiejętności muzycznych, rozbudzenia kreatywności i twórczych zachowań oraz poprawa wizerunku i popularyzacja atrakcyjności Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Burzeninie

Zadania wykonane w ramach projektu:
– zakup koszul galowych z nadrukiem dla członków Orkiestry;
– zakup naszywek haftowanych z herbem Gminy Burzenin;
– zakup 6 sztuk instrumentów muzycznych tj. saksofon tenorowy, trąbka, 2 saksofony altowe, flet, tenor horn;
– organizacja wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego do Karpacza i spotkanie z Kowarską Orkiestrą Rozrywkową, w tym: koszt przejazdu, nocleg z wyżywienie, przewodnik turystyczny;
– zakup plakatów promocyjnych;
– zakup materiałów promocyjnych: kalendarz na 2015 r.;
– zakup gadżetów reklamowych tj. parasol, torba papierowa, smycz reklamowa;
– zakup banera reklamowego (roll – up);
– zakup 2 szt. namiotów imprezowych o wym. 5 m x10 m

Koszty całkowite realizacji zadania – 36 830,89 zł
Koszty kwalifikowalne – 30 855,61zł
Wnioskowana kwota pomocy – 24 684,48 zł