GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Światełko Pokoju

W dniu 23.12.2014 roku harcerze z 12 Burzenińskiej Drużyny Harcerskiej SOKÓŁ, podarowali na ręce Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Domu Kultury w Burzeninie Katarzyny Kozieł – Betlejemskie Światło Pokoju.

joomplu:992 joomplu:993 joomplu:994