GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Spotkania dla Mam z Klubu Malucha

Mamy z Klubu Aktywnej Mamy i Malucha działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Burzeninie wzięły udział w pogadankach podczas spotkań zorganizowanych w ramach projektu „Mama idzie do pracy, czyli aktywizacja zawodowa kobiet wychowujących małe dzieci”.

Gościem pierwszego spotkania „Kobieta sukcesu taka jak ja – to jest możliwe” była Magdalena Palma, mieszkanka Burzenina – mama wychowująca 2 letnie dziecko, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, założycielka firmy wynajmu kajaków „Kajak-Zone”.

            Spotkanie „Promocja przedsiębiorczości wśród kobiet nieaktywnych zawodowo oraz wymiana doświadczeń”, które przeprowadziła Renata Błaszczyk, przybliżyło uczestniczkom spotkania temat franczyzy. Oprócz tego Renata Błaszczyk opowiedziała o tym, jak założyła Centrum Helen Doron w Sieradzu należące do sieci szkół Helen Doron oraz pokazała młodym mamom sposoby nauki języka angielskiego metodą Helen Doron.

            „Praca na swoim – pomysł na siebie” to temat kolejnego spotkania, które poprowadziła Ewelina Gasiecka-Woźniak, mama pracująca zawodowo, konsultantka firmy FM GROUP Polska z branży FMCG, działającej w sektorze marketingu wielopoziomowego, która wyjaśniła paniom na czym polega ów marketing wielopoziomowy, jakie płyną z niego korzyści oraz jak można zostać konsultantem firmy. Ponadto Ewelina jest osobą bardzo kreatywną, uzdolnioną plastycznie, która zarabia sprzedając swoje prace, które wcześniej można było obejrzeć podczas wystawy promującej mieszkańców Gminy Burzenin pt. „Ludzie z pasją” organizowanej przez GBP w Burzeninie.

            Na kolejnych 2 spotkaniach, które dotyczyły serwisu Praca-Enter, uczestniczki projektu „Mama idzie do pracy, czyli aktywizacja zawodowa kobiet wychowujących małe dzieci”, poznały metody odkrywania swoich predyspozycji zawodowych, dowiedziały się jak umiejętnie poszukiwać pracę, odkryły swoje mocne strony i zdobyły pewność siebie.

joomplu:804 joomplu:807 joomplu:810
joomplu:813 joomplu:805 joomplu:806
joomplu:808 joomplu:809 joomplu:812