GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Ostatnie spotkanie Klubu Aktywnej Mamy i Malucha

W trakcie trwania projektu „Mama idzie do pracy, czyli aktywizacja zawodowa kobiet wychowujących małe dzieci”, 7 mam należących do Klubu Aktywnej Mamy i Malucha wzięło udział w 4 spotkaniach z doradcą zawodowym Małgorzatą Łuszczek – Kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej Referatu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń w PUP w Sieradzu.

W czasie spotkań panie opowiadały o sobie i swoich wcześniejszych doświadczeniach zawodowych, problemach z opieką nad dziećmi, trudnościach na rynku pracy. Dowiedziały się, że w poszukiwaniu pracy wielkim sukcesem jest przyjmowanie aktywnej postawy, samozaparcie oraz odwaga. Z pomocą doradcy zawodowego kobiety odkrywały swoje mocne i słabe strony, uczyły się jak zniwelować stres przed i podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Ostatnie spotkanie z doradcą zawodowym, które odbyło się 12 czerwca br. było również spotkaniem podsumowującym cały projekt i wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy. W miłej atmosferze, przy kawie, herbacie i słodkościach, panie wspominały miniony czas. Panie należące do Klubu Aktywnej Mamy i Malucha otrzymały podziękowania za udział w projekcie.

joomplu:814 joomplu:817 joomplu:820
joomplu:815 joomplu:818 joomplu:821
joomplu:816 joomplu:822 joomplu:819