GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

XV Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Sieradzkiego

Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Domu Kultury w Burzeninie, w minioną niedzielę 8 czerwca 2014 roku wzięła udział w XV Przeglądzie Orkiestr Dętych Powiatu Sieradzkiego.

Przegląd odbył się na pl. Wojewódzkim przed budynkiem Urzędu Miasta w Sieradzu i wzięło w nim udział 11 orkiestr, które wystąpiły z bardzo różnorodnym repertuarem utworów. Przegląd nie był konkursem, dlatego też każda z występujących orkiestr otrzymała pamiątkowe puchary od prezydenta Jacka Walczaka i nagrody pieniężne od starosty sieradzkiego Dariusza Olejnika.

Orkiestrze towarzyszyła grupa mażerotek „Akcent”, która uświetniła i urozmaiciła występ młodych muzyków.

joomplu:788 joomplu:790 joomplu:794
joomplu:789 joomplu:791 joomplu:793