GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Marjanki

Ludowy Zespół Śpiewaczy „MARJANKI” powstał w 2014 r. w ramach projektu „Śpiewem i muzyką ocalimy od zapomnienia kulturę naszych przodków”.

Skład zespołu tworzą obecnie panie: Janina Łytka, Krystyna Gibka, Urszula Kędzierska, Ewa Kołodziejczyk, Wacława Mencel, Krystyna Wojtyżak oraz panowie Tadeusz Kędzierski, Ryszard Szymczak i Marian Krysiak – akompaniator-akordeonista, który jest zarazem kierownikiem zespołu.

Zespół Śpiewaczy „MARJANKI” kultywuje tradycję ludową w pieśniach i stroju, reprezentuje Gminę Burzenin na licznych imprezach gminnych i powiatowych. W 2016 roku otrzymał nagrodę Starosty Powiatu Sieradzkiego w dziedzinie kultury.