GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Burzenina powstała w 2005 roku z inicjatywy ówczesnego Wójta Gminy Burzenin Barbary Darul. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. W kwietniu zostały zakupione pierwsze instrumenty, na które pozyskano częściowo dotację z Urzędu Gminy w Burzeninie oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instruktorem muzycznym od początku istnienia Młodzieżowej Orkiestry Dętej jest Rafał Stefaniak. Już po upływie sześciu miesięcy, orkiestra zagrała pierwszy koncert. Były to kolędy wykonane w miejscowym kościele parafialnym.

Od 2006 roku orkiestra wzięła udział m.in. w:

 • Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Lututowie,
 • Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Dzietrzkowicach,
 • Uroczystościach „Strażacy dla Papieża” w Wadowicach,
 • VIII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Burzeninie,
 • IX Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Brąszewicach,
 • X Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Klonowej,
 • XI Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Błaszkach,
 • XII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Słomkowie Suchym,
 • XIII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Burzeninie,
 • XIV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Godynicach,
 • Corocznych uroczystościach Święta Niepodległości i Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • Gminnym Dniu Ochrony Środowiska,
 • Gminnych Festynach i Jarmarkach Dożynkowych,
 • Sieradzkich Jarmarkach Powiatowych,
 • 100-leciu OSP w Burzeninie,
 • Maratonie Orkiestr w Pęczniewie,
 • II Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Gidlach,
 • I Ogólnopolskim Galimatiasie Muzycznym „O złotą pompę Sieradza”,
 • Gminnych Koncertach Kolęd i Pastorałek,

 

Od 2008 roku, zajęcia orkiestry odbywają się w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie. Obecnie orkiestra liczy 23 członków. Nauka gry na instrumentach dętych, odbywa się dwa razy w tygodniu. We wtorki są to zajęcia indywidulane, a w piątki z całą grupą. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Burzenina, godnie reprezentuje Gminę Burzenin na wszelkich uroczystościach kościelnych, gminnych i między powiatowych.