GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

RozPRACUJ to z biblioteką

 

„RozPRACUJ to z biblioteką”
Projekt Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Celem projektu jest zmiana bibliotek publicznych w małych miejscowościach w centra aktywności lokalnej, w których osoby bezrobotne lub chcące zmienić pracę otrzymają profesjonalne wsparcie.
W ramach projektu biblioteki otrzymały sprzęt komputerowy do publicznego użytku, z myślą o osobach poszukujących pracy lub chcących ją zmienić: 2 zestawy komputerowe i laptop z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik i ekran oraz aparat fotograficzny. Całkowita wartość przekazanego sprzętu wynosi ok. 14,5 tys. zł. Ponadto bibliotekarze z GBP w Burzeninie odbyli cykl szkoleń, które przygotowały ich do efektywnego wykorzystania otrzymanego sprzętu oraz dzielenia się tą wiedzą z użytkownikami bibliotek. Pracownicy wzięli także udział w 10-dniowych warsztatach planowania rozwoju biblioteki, podczas których uczyli się, jak wspomóc osoby pozostające bez pracy lub chcące pracę zmienić. Powstał także trzyletni plan działań biblioteki. Biblioteka rozpoczęła ponadto współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami, które są zainteresowane wdrażaniem wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców gminy Burzenin. W efekcie nasza biblioteka rozwinie swój własny model wsparcia dla osób poszukujących pracy. Realizacja projektu zostanie zakończona w lipcu 2014 r.

 

„Mama idzie do pracy – aktywizacja zawodowa kobiet wychowujących małe dzieci”

W ramach projektu „Rozpracuj to z biblioteką”, nasza placówka opracowała program na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy pn. „Mama idzie do pracy – aktywizacja zawodowa kobiet wychowujących małe dzieci” i pozyskała grant w wysokości 4400 zł. Program realizowany jest w okresie 17.01 – 30.06.2014 r. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej 7 kobiet z terenu Gminy Burzenin, wychowujących małe dzieci w wieku 1-4 lata, pozostających bez pracy lub chcących pracę zmienić. Projekt przewiduje realizację następujących działań:
– utworzenie Klubu Aktywnej Mamy i Malucha,
– spotkania członków Klubu, podczas których mamy zintegrują się i wymienią doświadczeniami, poznają mamy aktywne zawodowo, nauczą się jak postępować ze swoimi pociechami aby nauczyć je samodzielności, zabawy w grupie rówieśniczej,
– spotkania, podczas których zapoznają się z serwisem Praca-Enter, który pomoże im odkryć własny potencjał,
– spotkania z doradcą zawodowym,
– opieka nad dziećmi podczas spotkań,
– zakup książek nt. jak skutecznie poszukiwać pracy,
– utworzenie kącika informacyjnego o aktualnych ofertach pracy.