GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Historia i tradycja

„Historia i Tradycja”
Projekt realizowany przez Gminą Bibliotekę Publiczną i Szkołę Podstawową w Burzeninie w okresie styczeń – grudzień 2008 r.

Pomysł projektu zrodził się na otwarciu Gminnego Domu Kultury w Burzeninie. Pomysłodawcą był Jacek Majdański, nauczyciel historii, ówczesny Dyrektor SP w Burzeninie.
Najważniejsze cele projektu: integracja środowiska lokalnego, poznanie swojej „Małej ojczyzny”, w tym historii i dziedzictwa kulturowego regionu, ważnych elementów przyrodniczych, tradycji, rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią Polski, stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień.
Projekt skierowany był dla wszystkich mieszkańców Gminy Burzenin, dla dzieci i dorosłych. Przebieg realizacji projektu:
1. Występ chóru „Cantilena”.
2. Jasełka w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Baltazara Pstrokońskiego w Burzeninie.
3. Wystawa „Kościół na ziemi łódzkiej wobec dwóch totalitaryzmów”.
4. Konkurs fotograficzny „Zima 2008 w Gminie Burzenin”.
5. Wystawa prac amatorów fotografików „Zimowe pejzaże”.
6. „Konkurs na pisankę wielkanocną”.
7. Kiermasz Wielkanocny.
8. Wystawa „Ocaleni z „nieludzkiej ziemi”. Losy uchodźctwa polskiego z ZSRR w latach 1942-1950”.
9. Konferencja popularno-naukowa „Katyń – Miednoje – Charków”.
10. Apel z okazji 3 Maja.
11. Konkurs „Ilustracje do Mazurka Dąbrowskiego”.
12. Koncert „Jest we mnie kraina przeźroczysta” – program artystyczny przygotowany przez dzieci ze SP w Burzeninie.
13. Konkurs „Kapliczki w Gminie Burzenin”.
14. Wystawa archeologiczna „Skarby w ziemi zakopane”.
15. Wystawa „Germanizacja dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej”
16. Konferencja „Chrześcijaństwo w sztuce”.
17. Apel z okazji 11 Listopada.
18. Koncert pieśni patriotycznych.
19. Konkurs „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”.