GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Akademia Orange dla Bibliotek

projekty_unijne_4_20140207_1355392529

Zdjęcie 1 z 1

Program „AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK”

Celem programu „Akademia  Orange dla bibliotek” jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

W ramach Programu „Akademia Orange dla bibliotek„, Fundacja Orange przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej w Burzeninie dotację finansową w wysokości: w 2010 r. 7383,47 zł, w 2011 r. – 415,43 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych.