GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

I spotkanie partnerskie za nami

17 września 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Burzeninie odbyło się pierwsze z cyklu spotkanie partnerskie, którego efektem ma być zawiązanie lokalnego partnerstwa.
      Aby spotkanie mogło przebiec w przyjaznej atmosferze, każda osoba powiedziała w kilku słowach o sobie. Pokrótce przedstawiono na czym polega projekt „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także zaprezentowano działalność GDK i GBP.  Następnie animatorka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL p. Beata Pawłowicz,  przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej, założenia Programu Rozwoju Bibliotek oraz idee partnerstwa lokalnego, aby bardziej przybliżyć gościom cel i sens działania zespołowego, po czym przystąpiono do wymiany doświadczeń, obserwacji i propozycji działań przez uczestników spotkania.
      W spotkaniu udział wzięło 14 osób. 3 osoby zadeklarowały wsparcie naszych inicjatyw oraz przedstawiły własne propozycje, pomysły w obszarach aktywności osób starszych, młodych, bezrobotnych matek oraz małych dzieci.
      Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się 16 października 2013 r. Do tego czasu członkowie i sympatycy partnerstwa lokalnego przemyślą plan działania. Jesteśmy przekonani, że będzie ono bardzo ciekawe i przyniesie wiele nowych pomysłów!

joomplu:318 joomplu:319
joomplu:320 joomplu:321
joomplu:322 joomplu:323