GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

„Rozpracuj to z biblioteką”

Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie wzięła udział w  projekcie „Rozpracuj to  z biblioteką”. Założeniem projektu było wypracowanie nowej formy działalności bibliotek, skierowanej do mieszkańców, którzy oprócz dobrej książki poszukują w bibliotece wsparcia informacyjnego związanego z zatrudnieniem. Dlatego też osoby poszukujące pracę, zapraszamy do biblioteki, gdzie można skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu, a przeszkoleni pracownicy, pomogą w pisaniu CV i listów motywacyjnych.

joomplu:167
joomplu:165 joomplu:166