GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

35 Rajd Powstańców 1863 r.

W dniu 27 marca 2010 r. odbył się 35 Rajd Powstańców 1863 r. pt. „Śladami Łuki Bakowicza”.

joomplu:375

Tegoroczny  rajd przebiegał trasą: Rychłocice – Siemiechów – Burzenin.

W rajdzie uczestniczyło ok. 460 osób, podzielonych na 31 drużyn. Wśród zaproszonych gości byli  także członkowie rodzin Goździkiewiczów i Bakowiczów. Celem rajdu było uczczenie walk powstania styczniowego upamiętnionych w książce Teodora Goździkiewicza pt. „Sprawy Łuki Bakowicza”, poznanie miejsc pamięci narodowej, znajdujących się na trasie rajdu oraz walorów turystyczno – krajoznawczych regionu.

W czasie rajdu odbyło się wiele konkursów: sprawdzających znajomość książki „Sprawy Łuki Bakowicza” i życiorysu autora Teodora Goździkiewicza, konkurs piosenki turystycznej i patriotycznej oraz konkurs plastyczny.35 Rajd Powstańców
Rajd zakończono na stadionie w Strumianach, gdzie  wszystkich uczestników powitała Młodzieżowa Orkiestra Dęta, działająca przy Domu Kultury w Burzeninie. Na przybyłych czekała gorąca, pyszna grochówka oraz kawa i herbata. Rozpalono duże ognisko i grill, przy których strudzeni „wędrowcy” mieli możliwość upieczenia kiełbasek.joomplu:374

Na zakończenie  rajdu wręczono nagrody oraz puchary ufundowane przez Wójta Gminy Burzenin i Wójta Gminy Sędziejowice. Mimo przelotnego deszczu cała impreza odbyła się w miłej i przyjaznej atmosferze.