GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

„Wyginam śmiało ciało”

 

projekty_unijne_1_20130731_1178786591

Zdjęcie 1 z 1

„Wyginam śmiało ciało” – kółko taneczne
Projekt realizowany w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
w okresie marzec – kwiecień 2010 r.

Cele projektu: rozwój umiejętności tanecznych dzieci z terenu Gminy Burzenin.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
– nauka tańca towarzyskiego: salsa, jive, cha cha,
– dwa pokazy tańca dzieci biorących udział w projekcie, połączone z udziałem zawodowych tancerzy.
I pokaz tańca z udziałem zawodowej pary tanecznej, odbył się w dniu 18 czerwca w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie. Swoje umiejętności taneczne przedstawiały wszystkim również dzieci biorące udział w projekcie. Po występie rozdano młodym artystom nagrody i dyplomy uczestnictwa w projekcie, a wszystkich gości, rodziców i dzieci zaproszono na poczęstunek.

II pokaz tańca, który był podsumowaniem projektu „Wyginam śmiało ciało”, odbył się 28 listopada w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie. W czasie pokazu swoje umiejętności taneczne przedstawiały dzieci biorące udział w projekcie, jak również tancerze tańca nowoczesnego. Po prezentacji tanecznej, wszystkie dzieci otrzymały nagrody i dyplomy uczestnictwa w projekcie, a następnie zaproszeni goście oraz rodzice z dziećmi zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek.

Dzieci biorące udział w projekcie należą do Młodzieżowego Zespołu Tanecznego, działającego obecnie przy GDK w Burzeninie.