GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Sala komputerowa

Sala komputerowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie posiada 12 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, możliwe jest również korzystanie z Internetu bezprzewodowego. Z sali komputerowej i dostępu do Internetu może skorzystać każdy, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza i wpisaniu się do „Rejestru korzystania z Internetu”.

Dostęp do Internetu jest bezpłatny (opłaty pobierane są jedynie za drukowanie wybranych stron – zgodnie z cennikiem).