GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Krótka historia biblioteki

Krótka historia biblioteki

Pierwsze wzmianki o bibliotece w naszym regionie można znaleźć w „Szkicach z Dziejów Sieradzkiego”. Autorzy podają, że w roku 1949 powstało na terenie powiatu sieradzkiego 16 nowych bibliotek, w tym biblioteka w gminie Majaczewice z siedzibą w Burzeninie (od 1953 r. Gmina Burzenin). Tę datę przyjmujemy umownie jako powstanie naszej biblioteki, ale żadne dokumenty z tego czasu nie zachowały się. Wiemy natomiast (z relacji ustnej byłej pracownicy biblioteki I. Bogus), że w 1954 biblioteka już istniała. W owym czasie siedziba biblioteki mieściła się przy ul. Rynek 3. Z tego okresu nie zachowała się księga inwentarzowa, która prawdopodobnie zaginęła. Pierwsza księga jaką posiada biblioteka zawiera wpis z datą 1965 r.

Z relacji pani Bogus wiadomo również, że pod koniec lat 50-tych, siedzibę biblioteki przeniesiono do lokalu przy ul. Złoczewska l, gdzie mieściła się do 1975 roku. W tym okresie, dokładnie l czerwca 1975 r., w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju, przekształcono dotychczasową Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Gminną Bibliotekę Publiczną.

Rok później (1976) przeniesiono bibliotekę do nowego lokalu (przejściowego) mieszczącego się przy ul. Kościelnej 37. Dokładnie 17 lipca 1980 roku nastąpiło otwarcie nowej siedziby biblioteki przy ul. Sieradzkiej 4.

30 grudnia 2002 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Burzenin.

W 2007 roku biblioteka została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku Gminnego Domu Kultury przy ul. Rynek 8 w Burzeninie.