GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Projekty unijne – Gminny Dom Kultury

Plenerowe Kino Letnie

W piątkowy wieczór 20 sierpnia 2021 roku Gminny Dom Kultury w Burzeninie zorganizował po raz pierwszy Plenerowe Kino Letnie na boisku sportowym przy GOSiR w Strumianach.

Mimo niesprzyjającej aury, która w tym dniu trzymała w napięciu, letnie kino pod chmurką cieszyło się powodzeniem. Miłośnicy seansów filmowych obejrzeli na leżakach polską komedię pt. „Gotowi na wszystko. Exterminator”.

Bardzo dziękujemy Fundacji PZU, dzięki której GDK mogło zorganizować letni seans filmowy na powietrzu oraz tym wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym przedsięwzięciu i mimo zimna, dotrwali do końca seansu. Mamy nadzieję, że to nie ostanie kino w plenerze w naszej gminie. 

Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych w gminie Burzenin

 

Przeglad-Amatorskich-Orkiestr-Detych-w-gminie-Burzenin

Zdjęcie 1 z 1

„Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych w gminie Burzenin”

Projekt realizowany przez Gminny Dom Kultury w Burzeninie w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel ogólny: 2.0. – Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego na rzecz obszaru LGD, cel szczegółowy: 2.2.- Integracja poprzez pobudzenie i angażowanie mieszkańców do oddolnych inicjatyw lokalnych, poprzez następujący wskaźnik produktu realizacji zadania: W2.2A.1 – Liczba zorganizowanych imprez, wydarzeń kultywujących oraz promujących tradycje obszaru LGD.


Okres realizacji zadania
: 07 marzec – 30 listopad 2019r.

Cele projektu:
Celem projektu jest wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego na rzecz obszaru LGD, poprzez organizację Przeglądu Amatorskich Orkiestr Dętych w Burzeninie.

W ramach realizacji projektu przeprowadzony zostanie Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych- 2 czerwca 2019r. Wydarzenie to przyczyni się do promowania gminy Burzenin oraz całego obszaru LGD.

Środki zostały przeznaczone na wynajem sceny, wynajem nagłośnienia, przygotowanie cateringu, zakup instrumentów muzycznych tj. trąbki Eastman- 3 szt., saksofon tenorowy, sakshorn barytonowy- 2szt.

Koszty całkowite realizacji zadania – 30 000,00 zł
Koszty kwalifikowalne – 30 000,00zł
Wnioskowana kwota pomocy – 30 000,00 zł

 

Informacja II

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE STRONY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Gminny Dom Kultury w Burzeninie realizuje projekt pn. „Bliżej natury – edukacja ekologiczna w Gminie Burzenin”. – dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji.

– koszt całkowity zadania – 10 756,00 zł.

– kwota dotacji ze środków WFOŚ i GW w Łodzi – 8 556,00 zł.

logo

Zdjęcie 1 z 1

Opis zakresu projektu i korzyści z realizacji projektu:

Powyższy projekt jest realizowany poprzez;

 • Wycieczki m.in.: wycieczka ekologiczna (piesza) pn. „Nadwarciański rajd nordic walking” po terenach leśnych Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki; wycieczka rowerowa pn.”Rowerem po zdrowie, wiedzę i przygodę”; wycieczka autokarowa do Ujazdu (Park Edukacyjno-Przyrodniczy) oraz do Łodzi (Palmiarnia, Ogród Botaniczny).

W ramach projektu zostaną zakupione gadżety promocyjne, które otrzymają uczestnicy wycieczek, oraz nagrody dla biorących udział w organizowanych przez pracowników Gminnego Domu Kultury konkursach.

W ramach projektu został wydany folder promujący walory przyrodnicze pn. „Kajakiem, rowerem, pieszo przez Gminę Burzenin”.

 

Efektem ekologicznym uzyskanym w wyniku realizacji zadania jest:

– wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej,

– wykształcenie postaw proekologicznych,

– wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za środowisko.

 

link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl

Informacja

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE STRONY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Gminny Dom Kultury w Burzeninie realizuje projekt pn. „Czyste środowisko to najlepsze uzdrowisko – edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Burzenin”. – dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji.

– koszt całkowity zadania – 18456,01 zł.

– kwota dotacji ze środków WFOŚ i GW w Łodzi – 12000,00 zł.

 

logo

Zdjęcie 1 z 1

Opis zakresu projektu i korzyści z realizacji projektu:

Powyższy projekt jest realizowany poprzez;

 • szereg warsztatów tj. „Dbamy o czystość powietrza w swoim otoczeniu, szkole i domu”, połączone z doświadczeniami, warsztaty animacyjne plenerowe dla dzieci, edukacja ekologiczna poprzez zabawę i warsztaty w terenie „Ceramicznie ekologicznie” – z użyciem materiału naturalnego (gliny);
 • Wycieczki m.in.: wycieczka ekologiczna (piesza) pn. „Las – zielone płuca Ziemi” – rajd nordic walking po terenach leśnych Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki; wycieczka rowerowa pn.”Nie bądź trucicielem – pojedź rowerem” – po terenach leśnych Gminy Burzenin; wycieczka ekologiczna (autokarowa) do Jeziorska i Uniejowa.
 • Spotkanie z leśnikiem a w tym krótka pogadanka na temat „Jak ważną role dla środowiska spełnia las”
 • Spotkanie ze strażakiem połączone z krótką pogadanką na temat „Wypalanie traw – bezmyślność człowieka”

W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne: tryptyk moblino – tekstylny do prezentacji plastycznej wystaw zdjęć, do przeprowadzania warsztatów animacyjnych z edukacji ekologicznej; zestaw edukacyjny Woda – filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie – do przeprowadzenia warsztatów stacjonarnych.

Efektem ekologicznym uzyskanym w wyniku realizacji zadania jest:

– wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej,

– wykształcenie postaw proekologicznych,

– wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za środowisko.

 

link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl

Energię oszczędzamy Gminy Burzenin nie zaśmiecamy – program edukacyjny dla mieszkańców Gminy Burzenin

 

logo

Zdjęcie 1 z 1

„Energię oszczędzamy Gminy Burzenin nie zaśmiecamy – program edukacyjny dla mieszkańców Gminy Burzenin” dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Projekt zrealizowano w 2015 r. poprzez poniższe zadania:

 1. Warsztaty fotograficzne – dla mieszkańców gminy Burzenin. Warsztaty przeprowadził właściciel studia fotograficznego. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się jak pełniej korzystać z możliwości posiadanego aparatu, jak zwrócić uwagę na kwestie techniczne i możliwości obróbki programu photo shop element dla grafiki.
 2. „Ze światłem w obiektywie” marsz nordic walking po uroczych terenach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. W czasie rajdu poprzez ronienie zdjęć aparatem wyposażonym w zakupiony sprzęt (tj. lampa i obiektyw) uczestnicy mogli uwieczniać piękno przyrody.
 3. Wystawa zdjęć z marszu nordic walking „Ze światłem w obiektywie”. Na wystawie zostały zaprezentowane zdjęcia wykonane podczas rajdu.
 4. Wystawa zdjęć „Światło w ciszy” Ryszarda Sierocińskiego zawodowego fotografika z certyfikatem Ministerstwa Kultury, wieloletniego prezesa Sieradzkiego Towarzystwa Fotograficznego, uczestnika licznych plenerów i wystaw fotograficznych.
 5. Prelekcja na temat „Energie oszczędzamy – przyrody nie zaśmiecamy”- wykład dla uczniów klas V Szkół Podstawowych. Wykład poprowadziła Agata Cłapa- młodszy referent Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (pracownik Urzędu Gminy w Burzeninie). Podczas prelekcji młodzież zwiększyła świadomość dotyczącą problemu zanieczyszczania światłem, który przedkłada się również na większe zużycie energii i zanieczyszczenie pochodzące z jej produkcji.
 6. Konkursy, quizy:

– „Twój sposób na energii oszczędzanie i środowiska dbanie”- konkurs plastyczny dla młodzieży

– „rymowanka ekologiczna” – konkurs dla dzieci,

– „puzzle na czas” – konkurs dla dzieci,

– „świetlna piosenka” – konkurs dla dzieci,

– „Co ty wiesz o świetle” – quiz dla dorosłych

       7. Wykonanie materiałów promocyjnych:

           – gadżety promocyjne z nadrukiem: bransoletki odblaskowe, torby ekologiczne,    

             długopisy, jokejki, miśki odblaskowe, zostały one rozdane podczas rajdu nordic
             walking „Ze światłem w obiektywie, wykładu dla młodzieży, wystawy zdjęć.

           – plakaty promujące zadanie ( na plakatach zostały ujęte następujące informacje:
               poszczególne zadania projektu, termin zadania, godzina rozpoczęcia, logo
               WFOŚiGW w Łodzi, Gminnego Domu Kultury w Burzeninie. Plakaty zostały
               wykonane w formacie A3 i rozwieszone na terenie Gminy Burzenin.

Efekt ekologiczny uzyskano u około 70 uczniów klas V szkoły podstawowej oraz u około 100 osób dorosłych poprzez:

– wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej,

– wykształcenie postaw proekologicznych,

– wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za środowisko

 

Koszt całkowity projektu – 13690 zł

Kwota dofinansowania 12200 zł

Kreatywna i atrakcyjna edukacja muzyczna młodzieży

 

prow_leader_logo1

Zdjęcie 1 z 1

„Kreatywna i atrakcyjna edukacja muzyczna młodzieży – poprzez doposażenie w instrumenty muzyczne i organizację zajęć muzyczno–integracyjnych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Burzeninie”

Projekt realizowany przez Gminny Dom Kultury w Burzeninie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013.


Czas trwania projektu: 10 lipiec – 31grudzień 2014 r.

Cele projektu:
Celem operacji jest promowanie, zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji muzycznych. Udoskonalenie umiejętności muzycznych, rozbudzenia kreatywności i twórczych zachowań oraz poprawa wizerunku i popularyzacja atrakcyjności Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Burzeninie

Zadania wykonane w ramach projektu:
– zakup koszul galowych z nadrukiem dla członków Orkiestry;
– zakup naszywek haftowanych z herbem Gminy Burzenin;
– zakup 6 sztuk instrumentów muzycznych tj. saksofon tenorowy, trąbka, 2 saksofony altowe, flet, tenor horn;
– organizacja wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego do Karpacza i spotkanie z Kowarską Orkiestrą Rozrywkową, w tym: koszt przejazdu, nocleg z wyżywienie, przewodnik turystyczny;
– zakup plakatów promocyjnych;
– zakup materiałów promocyjnych: kalendarz na 2015 r.;
– zakup gadżetów reklamowych tj. parasol, torba papierowa, smycz reklamowa;
– zakup banera reklamowego (roll – up);
– zakup 2 szt. namiotów imprezowych o wym. 5 m x10 m

Koszty całkowite realizacji zadania – 36 830,89 zł
Koszty kwalifikowalne – 30 855,61zł
Wnioskowana kwota pomocy – 24 684,48 zł

Śpiewem i muzyką ocalimy od zapomnienia kulturę naszych przodków

prow_leader_logo1

Zdjęcie 1 z 1

 

„Śpiewem i muzyką ocalimy od zapomnienia kulturę naszych przodków – założenie Zespołu Ludowego, wyposażenie go w stroje regionalne oraz przeprowadzenie warsztatów związanych z kulturą i tradycją zakończone imprezą promująco-integracyjną”.

Projekt realizowany przez Gminny Dom Kultury w Burzeninie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013.

Czas trwania projektu:  luty – listopad 2014 r.

Cele projektu:

– zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Burzenin oraz
promocja obszaru LGD poprzez:

– zakup strojów regionalnych męskich i damskich dla członków Zespołu Ludowego

– przeprowadzenie warsztatów dla członków Zespołu Ludowego

– zakup instrumentów muzycznych oraz sprzętu nagłaśniającego

– organizacja imprezy promującej działanie

 

Zadania wykonane w ramach projektu:

– zakup strojów ludowych (5 kompletów damskich, 2 komplety męskie),

– przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla Zespołu Ludowego (104 h),

– zakup instrumentów muzycznych tj. akordeon z futerałem, bęben z osprzętem oraz sprzęt
nagłaśniający,

– zakup plakatów informacyjno- promocyjnych,

– zakup banera reklamowego (roll – up),

– przygotowanie poczęstunku dla uczestników imprezy promująco – integracyjnej.

Mała pszczoła wiele zdoła – Burzenin ratuje pszczoły

logo

Zdjęcie 1 z 1

Program „Mała pszczoła wiele zdoła – Burzenin ratuje pszczoły” jest realizowany poprzez poniższe zadania, na które uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu:

1. „Chód po miód” – marsz nordic walking do gospodarstwa prowadzącego ekologiczną hodowlę pszczół.

2. Prelekcja pn. : „Ratujmy pszczoły” – wykład dla mieszkańców gminy Burzenin.

3. Warsztaty pn. „Gucio i Maja – kto ma pszczoły ten  ma świat wesoły” – poznanie życia pszczół oraz ich roli w ekosystemie. Warsztaty dla dzieci z przedszkola.

4. Wycieczka dzieci na „Święto Pszczoły do łódzkiego zoo”.

5. Konkursy, quizy:

– rozstrzygnięcie quizów (krzyżówek, zagadek dla dzici o temetyce pszczół), rozdanie nagród sierpień 2014;

– quiz rodzinny pn. „Co wiemy o pszczołach” – odbędzie się podczas majowego festynu rodzinnego – rozdanie nagród maj 2014;

– konkurs na najsmaczniejszą potrawę z miodem – odbędzie się podczas majowego festynu rodzinnego – rozdanie nagród maj 2014;

– konkurs na najbardziej  funkcjonalny domek dla pszczół dziko żyjących – rozstrzygnięcie konkursy i rozdanie nagród – maj 2014.

 

 

„EKO Burzenin” popularyzacja wiedzy ekologicznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Burzenin.

logo

Zdjęcie 1 z 1

 

Gminny Dom Kultury w Burzeninie w okresie maj – październik 2013 r. realizował projekt: pn.: „EKO Burzenin” popularyzacja wiedzy ekologicznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Burzenin” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z dziedziny Edukacja Ekologiczna.

Program zrealizowano w następujący sposób:

 • Wycieczka krajoznawcza pn. „Z nurtem Warty”, po Parku Krajoznawczy Międzyrzecza Warty i Widawki”, połączona z prelekcją pn: „Wpływ zanieczyszczeń wód zagrożeniem dla organizmów żywych”. Podczas wycieczki mieszkańcy naszej gminy mogli zobaczyć ciekawe miejsca na terenie Parku, jak również zwrócić uwagę czy istnieje problem nielegalnych wysypisk śmieci na obszarach przybrzeżnych, a jednocześnie aktywnie spędzić wolny czas.
 • rajd pieszy pn. „Marsz nordic walking” po urokliwych terenach nadwarciańskich”. Na zakończenie rajdu odbył się quiz ekologiczny z nagrodami.
 • Warsztaty ekologiczne pn. „Woda wokół nas – eksperymentujemy z wodą i wyciągamy wnioski” skierowane do przedszkolaków, przeprowadzone przez 2 pracowników GDK w Burzeninie.

Wydanie bezpłatnych wkładek pn.”Ekologia w gminie Burzenin”, do gazetek „Pigułka Burzenińska”, w których umieszczono m. in. relacje z organizowanych imprez, artykuł o zanieczyszczeniu rzeki Warty oraz o nowym systemie gospodarki odpadami.
Wydanie bezpłatnego „Folderu przyrodniczo -turystycznego Gminy Burzenin” w języku polsko-angielskim. Foldery są dostępne dla zainteresowanych w Punkcie Informacji Turystycznej znajdującym się Gminnej Bibliotece Publicznej w Burzeninie.
Wykonanie materiałów promocyjnych: gadżety promocyjne, które zostały rozdane uczestnikom spływu i rajdu i warsztatów oraz plakaty promujące zadanie.
Zakup tablicy Flipchart oraz materiału do przeprowadzenia warsztatów.

Cele projektu:

 • promowanie idei dbałości o środowisko naturalne wśród dzieci, młodzieży i

dorosłych poprzez kształtowanie postaw proekologicznych;

 • organizacja działań zmierzających do przyswojenia zachowań racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko;
 • przeciwdziałanie zanieczyszczeniom;
 • łączenie ducha sportowego z zachowaniami w naturalnym środowisku;
 • formowanie i wzmacnianie pozytywnych przekonań i postaw wobec określonych zjawisk, obiektów przyrodniczych;
 • wzrost integracji społecznej;
 • rozwój dodatkowych umiejętności-inspirowanie dorosłych do poznawania

piękna przyrody i działania na rzecz ochrony przyrody poprzez konkursy,

warsztaty oraz inspirowanie twórczości dzieci;

 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich.

EcoArt

Program Łódzkiego Domu Kultury „EcoArt. Recycling w działaniach artystycznych. Program edukacji ekologiczno-artystycznej skierowany do dzieci i młodzieży województwa łódzkiego.” Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W projekcie wzięły udział dzieci w wieku 7-12 lat z wybranych ośrodków kultury z 11 powiatów województwa łódzkiego tj.: Burzenina, Drużbic, Konstantynowa Łódzkiego, Lututowa, Pajęczna, Rzeczycy, Sławna, Sulejowa, Widawy, Wielgomłynów i Zduńskiej Woli.
W trakcie trwania projektu, 15 dzieci z terenu naszej gminy uczestniczyło w 6 warsztatach
z różnych dziedzin artystycznych. W trakcie tych warsztatów dzieci miały możliwość zapoznania się z ekologicznym odzyskiwaniem surowców i możliwością tworzenia z nich obiektów artystycznych:
– 2 warsztaty – PAPIER (wyrób papieru z makulatury, malowanie na tym papierze)
– 2 warsztaty – SZKŁO (warsztaty z obróbki termicznej  i formowania szkła, malowanie ozdób szklanych)
– 2 warsztaty – TKANINA (filcowanie wełny i wyrób ozdób, wykonywanie kartek okolicznościowych i prac plastycznych z resztek tkanin).

Warsztaty odbywały się w Łódzkim Domu Kultury, Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz w firmie „Kapilar” w Antoniewie k/Łodzi. Prowadzili je wykwalifikowani instruktorzy i artyści.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Program Łódzkiego Domu Kultury  „EcoArt. Recycling w działaniach artystycznych. Program edukacji ekologiczno-artystycznej skierowany do dzieci i młodzieży województwa łódzkiego.” Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W projekcie wzięły udział dzieci w wieku 7-12 lat z wybranych ośrodków kultury z 11 powiatów województwa łódzkiego tj.: Burzenina, Drużbic, Konstantynowa Łódzkiego, Lututowa, Pajęczna, Rzeczycy, Sławna, Sulejowa, Widawy, Wielgomłynów i Zduńskiej Woli.
W trakcie trwania projektu, 15 dzieci z terenu naszej gminy uczestniczyło w 6 warsztatach
z różnych dziedzin artystycznych. W trakcie tych warsztatów dzieci miały możliwość zapoznania się z ekologicznym odzyskiwaniem surowców i możliwością tworzenia z nich obiektów artystycznych:
– 2 warsztaty – PAPIER (wyrób papieru z makulatury, malowanie na tym papierze)
– 2 warsztaty – SZKŁO (warsztaty z obróbki termicznej  i formowania szkła, malowanie ozdób szklanych)
– 2 warsztaty – TKANINA (filcowanie wełny i wyrób ozdób, wykonywanie kartek okolicznościowych i prac plastycznych z resztek tkanin).
Warsztaty odbywały się w Łódzkim Domu Kultury, Centralnym Muzeum Włókiennictwa
w Łodzi oraz w firmie „Kapilar” w Antoniewie k/Łodzi. Prowadzili je wykwalifikowani instruktorzy i artyści.