GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Milena -

INFORMACJA O REALIZOWANEJ OPERACJI

Tytuł: „Ocalmy od zapomnienia ginące zawody”

Cel: Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wyjazd studyjny jak też warsztaty, konkursy i szkolenie organizowane w ramach operacji stanowią najskuteczniejszą formę wymiany doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich. Uczestnicy projektu będą mieć okazję do zapoznania się z doświadczeniami w zakresie wykorzystania ginących zawodów w celach zarobkowych. Zorganizowany program projektu będzie okazją do zapoznania mieszkańców obszarów wiejskich z procesem wytwarzania produktów rzemieślniczych. Celem jest także wzrost aktywizacji lokalnej społeczności, podniesienie motywacji uczestników, integracji lokalnego środowiska i tym samym podniesienie standardów i jakości życia na terenach wiejskich.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:
– udział minimum 170 mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości reaktywacji ginących zawodów na obszarach wiejskich (uczestnicy wyjazdu studyjnego, warsztatów);
– podniesienia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich w tym ograniczenie ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich;
– ograniczenie procesu wyludniania polskiej wsi i starzenia się wiejskiego społeczeństwa.

Nazwa działania  PROW 2014-2022, w ramach którego realizowana jest operacja:

Operacja realizowana jest w ramach:
– priorytetu: Priorytet 6: wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich;
– Działania KSOW na lata 2014-2020 tj. Działanie 6 – ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymianę i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego www.ksow.pl

Zielone przedszkole z wizytą w bibliotece

Od kilku lat dzieciaki z łódzkich przedszkoli odwiedzają naszą instytucję podczas pobytu na zielonym przedszkolu w Ośrodku Wypoczynkowym Sportowa Osada w Burzeninie. Nie inaczej było w tym roku.

Podczas wizyty w bibliotece, dzieciaki bardzo dobrze się tu odnalazły, były otwarte, zdyscyplinowane i grzeczne. Z wielkim zainteresowaniem opowiadały o aktywnym, pełnym wrażeń wypoczynku w Ośrodku. Razem z Paniami wzięły udział w grze „Co jest dobre dla Ziemi?” oraz w zabawach podczas których wykorzystywały zmysł węchu i dotyku.

Czas spędzony z dzieciakami przyniósł nam dorosłym dużo radości, energii i uśmiechu, który płynął z tych przesympatycznych twarzy, a milusińskim dał możliwość lepszego poznanie siebie i świata.

Tydzień Bibliotek – promocja bibliotek i czytania wśród najmłodszych

W dniach 8-15 maja swoje święto obchodzą wszyscy fani czytania, bowiem w tych dniach obchodzony jest w Polsce Tydzień Bibliotek. Biblioteki pełnią w naszym życiu bardzo ważną rolę. To właśnie dzięki nim i organizowanym przez nie wydarzeniom w najmłodszych budzi się miłość do książek, a starsi mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Oferta Biblioteki jest tak różnorodna i dostosowana do potrzeb użytkowników, że każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. Być może będzie to naukowa odpowiedź na jakieś trudne pytanie z dowolnej dziedziny lub odwrotnie – wciągnie nas w fantazyjny i nieoczywisty świat zawarty w książkach lub grach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie w tych dniach przygotowała dla swoich najmłodszych czytelników wiele atrakcji. Wszystkie grupy przedszkolne z Przedszkola w Burzeninie odwiedziły burzenińską książnicę, by tam dowiedzieć się wszystkiego o książkach i pracy bibliotekarza, a następnie odbyły się warsztaty artystyczne podczas których dzieci wykonały śliczne zakładki do książeczek, które otrzymały w prezencie od burzenińskiej biblioteki.

Także oddziały przedszkolne w Waszkowskiem odwiedziła bibliotekarka, która propagowała zainteresowania czytelnicze wśród przedszkolaków, czytając bajkowe opowieści.

Jubileuszowa X Noc z Andersenem

Jest taka noc w którą burzenińska biblioteka tętni życiem do godzin porannych – to Noc z Andersenem, której jubileuszowa X edycja przypadła właśnie w tym roku. Biblioteka zamieniła się w bajkową krainę w nocy z 21 kwietnia na 22 kwietnia 2023 roku. Każda Noc z Andersenem to literacka podróż i niezwykła okazja do spędzenia jej w murach biblioteki.

Zaczęło się tradycyjnie od powitania wszystkich uczestników i ustalenia zasad wspólnej zabawy, a następnie trzecioklasiści udali się do SP w Burzeninie przy ul. Polnej, by w Obserwatorium Astronomicznym obserwować zachodzące zjawiska na niebie, a w towarzystwie nauczyciela fizyki Urszuli Dzikowicz i jej astronomicznego teamu, zmierzyć się z doświadczeniami, które dla nas przygotowali. Po niezwykle interesującej lekcji fizyki, wróciliśmy do biblioteki, gdzie Pani Ula przeczytała pierwszą baśń H. Ch. Andersena.

Następnie Pani Milena opowiedziała dzieciakom o naszym głównym bohaterze, a zadaniem dzieci było uważnie słuchać, by potem wziąć udział w zgadywankach przygotowanych specjalnie dla nich.

Kolejni goście, którzy pojawili się na naszej imprezie i przynieśli w prezencie dla dzieci baśń Andersena to: Komendant Komisariatu Policji w Złoczewie Dominik Orłowski, leśnik Nadleśnictwa Złoczew Katarzyna Tambor-Wlazły oraz Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak. Po wysłuchaniu baśni na dzieci czekały kolejne atrakcje wśród których znalazł się „Urodzinowy Tort od Andersena” oraz gry i zabawy. Około godziny 2:30, dzieci położyły się spać, by o 7 rano przywitać się ze swoimi rodzicami, którzy stęsknieni odebrali swoje pociechy do domów.

Cóż wart byłby bez nich świat?  – Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet

Bez nich świat by nie istniał! Mowa oczywiście o kobietach, które w dniu 17 lutego 2023 roku obchodziły swoje święto. W sali „Gościniec” w Strumianach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet, zorganizowane przez Gminny Dom Kultury w Burzeninie. Życzenia okolicznościowe w imieniu mężczyzn złożył Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak. Do życzeń dołączyła się Małgorzata Płóciennik – Przewodnicząca Rady Gminy Burzenin oraz Katarzyna Kozieł – Dyrektor GDK i GBP w Burzeninie.

Po krótkich przemówieniach, była lampka szampana ufundowana jak co roku przez Radnego Powiatowego Marka Płóciennika, a zgromadzeni nielicznie Panowie odśpiewali tradycyjne „Sto lat!”. Po obiedzie uroczystość uświetnił występ Zespołu „Zbóje” z Zakopanego, który w tym dniu grał po góralsku tylko dla przybyłych Pań. Kolejną słodką atrakcją był tort specjalnie dla Pań od Wójta Gminy Burzenin.

Panie tego wieczoru choć przez chwile mogły oderwać się od codziennych obowiązków oraz zmartwień i pobawić się w doborowym towarzystwie przy dźwiękach wspaniałej muzyki.

Poetyckie spotkanie z Animusem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Burzeninie

Poetycko upłynął wieczór w Gminnej Bibliotece Publicznej w Burzeninie. Uczestnicy spotkania, które odbyło się 14 lutego 2023 roku mieli okazję bliżej poznać twórczość i program artystyczny Piotra Pilarskiego, składający się z cyklu poetyckiego „Animus” wydanym w tomiku zatytułowanym ,,Szuflada”. Cykl składa się z 24 wierszy, które wyrażają niezwykłą opowieść o człowieku.

Podróż do wnętrza duszy, oderwanie od trudów dnia codziennego, poruszenie serca i umysłu – to tylko niektóre określenia oddające nastrój poezji. Piotr Pilarski jest laureatem wielu prestiżowych konkursów recytatorskich oraz aktorem znanym z występów w teatrze jeleniogórskim i ostrowskim. Od wielu lat bierze udział w Narodowym Czytaniu.

Na zakończenie wieczoru zgromadzeni goście przy kawie i ciastku mieli okazję podzielić się przeżyciami z Artystą i dopytać o dalsze losy drugiej części cyklu wierszy „Animus”.

Utworów literata trudniącego się aktorstwem Piotra Pilarskiego, mieli okazję wysłuchać czytelnicy i przyjaciele biblioteki.