GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Milena -

SZLACHETNA PACZKA

Mogę, to pomogę!


Rejon Szlachetnej Paczki w Burzeninie został otwarty!

Zapraszamy do drużyny Wolontariuszy.
Jeśli tylko masz odrobinę wolnego czasu i chcesz pomóc Rodzinom
z naszej gminy dołącz do paczki wolontariuszy!

Jeśli nie wiesz jak zgłosić swój udział – przyjdź  do Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie.

https://www.superw.pl/zostan-wolontariuszem-paczki/

Gmina Burzenin na starej fotografii

Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie posiada w swoich zbiorach regionalnych albumy autorstwa Pana Jerzego Rybczyńskiego pt.
Burzenin na starej fotografii cz. I, cz. II”, „Echo dawnego Brzykowa” oraz najnowszy pt. „Gmina Burzenin na starej fotografii”,
a także publikacje pt.
„Leksykon Burzenina i okolic” i  „Spacerkiem po Burzeninie”.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby skorzystać z ww. albumów
i publikacji, zapraszamy do czytelni bibliotecznej.


(Jeśli ktoś z Państwa posiada w swoich zbiorach stare fotografie z terenu Gminy Burzenin i chciałby się nimi podzielić, a tym samym przyczynić się do zachowania

w ludzkiej pamięci osób i wydarzeń, o których nie powinniśmy zapomnieć, prosimy o dostarczenie ich do naszej Biblioteki (zdjęcia zostaną zeskanowane i oddane właścicielowi).

KULTURA BEZ BARIER

Gminny Dom Kultury w Burzeninie

realizuje przedsięwzięcie grantowe „Kultura i sztuka dla NIEzwykłych”,

finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Głównym celem przedsięwzięcia grantowego pn. „Kultura i sztuka dla NIEzwykłych” będącego częścią projektu „Kultura bez barier” jest zaspokojenie potrzeb osób z niepełnosprawnością związanych z kulturą. Przedsięwzięcie kierowane jest przede wszystkim do osób z niedosłuchem (dzieci, młodzież, dorośli), noszących aparaty słuchowe, ale nie wykluczamy osób z innymi upośledzeniami, niezależnie od płci i wieku, nie tylko z terenu Gminy Burzenin.

Wyposażenie instytucji w nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy, umożliwi wprowadzenie atrakcyjnych form związanych z kulturą oraz sztuką. Podjęte zostaną działania zmierzające do zwiększenia dostępności oferty kulturalnej dla osób ze specjalnymi potrzebami, poprzez zakup  nowoczesnego sprzętu nagłośnieniowego, pętli indukcyjnej, które to umożliwią pełne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, jak również podwyższenie kompetencji pracowników GDK, poprzez kurs języka migowego, aby łatwiej nawiązać kontakt z osobami z niedosłuchem.

Poprzez te zadania, umożliwimy osobom chorym włączenie się w nurt społecznego życia kulturalnego, by ich odmienność stała się zjawiskiem normalnym, by społeczność lokalna była przygotowana na obecność osób z niepełnosprawnościami w swoim otoczeniu.

Chcemy, aby kultura była kulturą włączającą, żeby niepełnosprawni, mieli szansę spotkać się z pełnosprawnymi w naszej instytucji, by wspólnie razem uczestniczyli w imprezach kulturalnych. Jesteśmy przekonani, że kierując przedsięwzięcie grantowe do wybranej przez nas grupy docelowej oraz rozbudowanie oferty kulturalnej z myślą o odbiorcach ze szczególnymi potrzebami sprawi, że wraz z nimi trafią do nas ich rodziny, opiekunowie, znajomi, co podniesie atrakcyjność wielu kolejnych działań naszej placówki oraz standard instytucji. Liczymy, że realizując projekt, stworzymy lepsze warunki dla osób ze szczególnymi potrzebami, aby mogli brać udział w imprezach i wydarzeniach kulturalnych. Ze szczególną starannością zadbamy o miłą i przyjazną atmosferę, aby widz mógł czuć się swobodnie i bezpiecznie i aby w przyszłości chciał ponownie do nas wrócić. Poczynimy wszelkie starania, aby na każdym z etapów podróży, osoby ze szczególnymi potrzebami nie napotkały barier, a spełnione zadania ujęte w naszym projekcie, umożliwią im pełne uczestnictwo i lepszy komfort odbioru wydarzeń.

Wartość grantu: 32 460,00 PLN

INFORMACJA O REALIZOWANEJ OPERACJI

Tytuł: „Ocalmy od zapomnienia tradycję polskiej wsi”

Cel: Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wyjazd studyjny „Szlakiem ginących zawodów” jak też warsztaty, konkursy i szkolenie przeprowadzone podczas imprezy organizowane w ramach operacji stanowią najskuteczniejszą formę wymiany doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich. Uczestnicy projektu będą mieć okazję do zapoznania się z doświadczeniami w zakresie wykorzystania ginących zawodów w celach zarobkowych. Zorganizowany program projektu będzie okazją do zapoznania mieszkańców obszarów wiejskich z procesem wytwarzania produktów rzemieślniczych. Celem jest także wzrost aktywności społecznej, podniesienie motywacji uczestników, integracji lokalnego środowiska i tym samym podniesienie standardów i jakości życia na terenach wiejskich.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:
– udział minimum 100 mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości reaktywacji ginących zawodów na obszarach wiejskich (uczestnicy wyjazdu studyjnego, warsztatów);
– podniesienia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich w tym ograniczenie ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich;
– ograniczenie procesu wyludniania polskiej wsi i starzenia się wiejskiego społeczeństwa.

Nazwa działania  PROW 2014-2022, w ramach którego realizowana jest operacja:

Operacja realizowana jest w ramach:
– priorytetu: Priorytet 6: wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich;
– Działania KSOW na lata 2014-2020 tj. Działanie 6 – ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymianę i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego www.ksow.pl