GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Rajd nordic walking „Zakończenie lata”

Gminny Dom Kultury w Burzeninie w dniu 21 września 2019 r. zorganizował dla wszystkich miłośników marszu z kijami około 10 kilometrowy rekreacyjny rajd nordic walking „Zakończenie lata”.

Trasa rajdu przebiegała uroczymi zakątkami naszej Gminy. Tym razem odwiedziliśmy plażę w miejscowości Ligota, ale wcześniej Pani Dyrektor GDK i GBP Katarzyna Kozieł opowiedziała nam o wszystkich interesujących miejscach, jakie spotkaliśmy po drodze, a więc: pozostałości grodziska w Witowie, Zespół dworski w Witowie z XIX w. w którym obecnie znajduje się Dom Pomocy Społecznej, kapliczka przydrożna w Ligocie, czy krzyż zwany karawaką. W powrotnej trasie wędrowaliśmy wzdłuż wału rzecznego, gdzie podziwialiśmy piękno przyrody naszej małej Ojczyzny.

Zwieńczeniem rajdu było ognisko z kiełbaskami na palcu zabaw w Burzeninie. Celem marszu było popularyzowanie i upowszechnianie nordic walking, aktywizacja społeczeństwa w zakresie aktywności ruchowej, integracja osób w różnych przedziałach wiekowych oraz promocja Gminy Burzenin.

joomplu:3580 joomplu:3581 joomplu:3582
joomplu:3583 joomplu:3584 joomplu:3585
joomplu:3586 joomplu:3587 joomplu:3588
joomplu:3589 joomplu:3590 joomplu:3591
joomplu:3592 joomplu:3594 joomplu:3595
joomplu:3596 joomplu:3598 joomplu:3599
joomplu:3600 joomplu:3601 joomplu:3602
joomplu:3604 joomplu:3605 joomplu:3606
joomplu:3608 joomplu:3609
joomplu:3593 joomplu:3597 joomplu:3603 joomplu:3607