GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Informacja II

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE STRONY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Gminny Dom Kultury w Burzeninie realizuje projekt pn. „Bliżej natury – edukacja ekologiczna w Gminie Burzenin”. – dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji.

– koszt całkowity zadania – 10 756,00 zł.

– kwota dotacji ze środków WFOŚ i GW w Łodzi – 8 556,00 zł.

logo

Zdjęcie 1 z 1

Opis zakresu projektu i korzyści z realizacji projektu:

Powyższy projekt jest realizowany poprzez;

  • Wycieczki m.in.: wycieczka ekologiczna (piesza) pn. „Nadwarciański rajd nordic walking” po terenach leśnych Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki; wycieczka rowerowa pn.”Rowerem po zdrowie, wiedzę i przygodę”; wycieczka autokarowa do Ujazdu (Park Edukacyjno-Przyrodniczy) oraz do Łodzi (Palmiarnia, Ogród Botaniczny).

W ramach projektu zostaną zakupione gadżety promocyjne, które otrzymają uczestnicy wycieczek, oraz nagrody dla biorących udział w organizowanych przez pracowników Gminnego Domu Kultury konkursach.

W ramach projektu został wydany folder promujący walory przyrodnicze pn. „Kajakiem, rowerem, pieszo przez Gminę Burzenin”.

 

Efektem ekologicznym uzyskanym w wyniku realizacji zadania jest:

– wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej,

– wykształcenie postaw proekologicznych,

– wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za środowisko.

 

link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl