GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

„Chód po miód” – marsz nordic walking

Bardzo ciekawą formą turystyki pieszej stały się marsze z kijkami nordic walking, dzięki którym piesze wędrówki są coraz bardziej popularne wśród mieszkańców naszej gminy.

Już po raz drugi Gminny Dom Kultury w Burzeninie zorganizował rajd nordic walking, tym razem pn. „Chód po miód”, który odbył się 14 czerwca 2014 roku o godzinie 14.00. Miejscem zbiórki uczestników rajdu, był parking przy GBP w Burzeninie. Dyrektor GBP i GDK w Burzeninie – Katarzyna Kozieł przeprowadziła krótką rozgrzewkę, a następnie grupa licząca 25 osób wyruszyła w trasę rajdu, która wiodła z Burzenina przez urocze zakątki do Majaczewic-Łęgu, gdzie odwiedziła gospodarstwo prowadzące ekologiczną hodowlę pszczół. Na miejscu, miłośnicy pieszych wycieczek wysłuchali ciekawostek, jakie miał do opowiedzenia pasjonat pszczół i pszczelarstwa Stanisława Gołąb – właściciel pasieki.

Rajd zakończył się na stadionie w Strumianach, gdzie odbyło się ognisko. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe gadżety i z uśmiechem na twarzy opuścił stadion. Piechurzy zapowiedzieli, że z przyjemnością wezmą udział w kolejnych rajdach.

joomplu:832 joomplu:838 joomplu:836
joomplu:839 joomplu:837 joomplu:834
joomplu:842 joomplu:845 joomplu:843
joomplu:851 joomplu:848 joomplu:846
joomplu:849 joomplu:844 joomplu:847
joomplu:850 joomplu:852 joomplu:855
joomplu:858 joomplu:861 joomplu:853
joomplu:856 joomplu:859 joomplu:854
joomplu:857 joomplu:860
joomplu:835 joomplu:833 joomplu:841 joomplu:840