GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Młodzieżowy Zespół Taneczny

W Gminnym Domu Kultury w Burzeninie od 2009 r. działa zespół taneczny, który liczy 30 członków (15 dziewcząt i 15 chłopców) i powstał w ramach projektu pn. „Wyginam śmiało ciało” – kółko taneczne. Instruktorem grupy jest Katarzyna Kałuziak. Uczestnicy zajęć praktycznie zapoznają się z programem tanecznym, który obejmuje tańce: standardowe, latynoamerykańskie oraz polskie tańce narodowe. Młodzi tancerze prezentują swoje układy tańca na licznych imprezach gminnych i powiatowych. Zespół wziął udział m.in. w:

  • XIII Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Klonowej (2010 r.)
  • imprezie „Sobótki 2011”, odbywającej się w sieradzkim Amfiteatrze,
  • Gminnym Dniu Ochrony Środowiska,
  • Gminnych i Powiatowych Jarmarkach Dożynkowych,
  • IV Międzynarodowym Festiwalu Zwyczajów i Tradycji Karnawałowych „Carnavalia”,
  • pokazie karnawałowym w Galerii Sieradzkiej,
  • II Wojewódzkim Turnieju Tańca Narodowego w Ozorkowie, gdzie w finale na V miejscu znalazły się dwie nasze pary w II i III kategorii wiekowej,
  • VI Festiwalu Zespołów Pieśni i Tańca „Z Przytupem” w Zakrzewie.