GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Warsztaty Artystyczne

W dniu 21-03-2012 w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie odbyły się warsztaty artystyczne dla utalentowanej artystycznie młodzieży ze Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum w Burzeninie. Zajęcie prowadzili artysta plastyk Aleksy Nowak oraz historyk sztuki Małgorzata Szymlet-Piotrowska dyrektor biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu.

joomplu:398 joomplu:399