GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Wizyta studyjno-szkoleniowa

projekty_unijne_1_20130731_1178786591

Zdjęcie 1 z 1

„Wizyta studyjno-szkoleniowa”
Projekt realizowany w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2009 r.

Cel projektu: zdobycie niezbędnych informacji na temat prowadzenia dokumentów i pozyskiwania funduszy strukturalnych, wymiana doświadczeń oraz poznanie tradycji i obyczajów regionu kaszubskiego.

W wizycie studyjno-szkoleniowej, która odbyła się w Gminie Smołdzino (powiat słupski woj. pomorskie w dniach 22-25 czerwca 2009 r.), wzięło udział 17 osób. Szkolenie skierowane było do liderów społeczności lokalnej, przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, uczestników Warsztatów Aktualizujących Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych.