GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Śpiewem i muzyką ocalimy od zapomnienia kulturę naszych przodków

prow_leader_logo1

Zdjęcie 1 z 1

„Śpiewem i muzyką ocalimy od zapomnienia kulturę naszych przodków – założenie Zespołu Ludowego, wyposażenie go w stroje regionalne oraz przeprowadzenie warsztatów związanych z kulturą i tradycją zakończone imprezą promująco-integracyjną”.

Projekt realizowany przez Gminny Dom Kultury w Burzeninie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013.

Czas trwania projektu:  luty – listopad 2014 r.

Cele projektu:

– zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Burzenin oraz
promocja obszaru LGD poprzez:

– zakup strojów regionalnych męskich i damskich dla członków Zespołu Ludowego

– przeprowadzenie warsztatów dla członków Zespołu Ludowego

– zakup instrumentów muzycznych oraz sprzętu nagłaśniającego

– organizacja imprezy promującej działanie

 

Zadania wykonane w ramach projektu:

– zakup strojów ludowych (5 kompletów damskich, 2 komplety męskie),

– przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla Zespołu Ludowego (104 h),

– zakup instrumentów muzycznych tj. akordeon z futerałem, bęben z osprzętem oraz sprzęt
nagłaśniający,

– zakup plakatów informacyjno- promocyjnych,

– zakup banera reklamowego (roll – up),

– przygotowanie poczęstunku dla uczestników imprezy promująco – integracyjnej.