GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

„Pozyskiwanie funduszy unijnych – nową szansą dla Gminy Burzenin

projekty_unijne_1_20130731_1178786591

Zdjęcie 1 z 1

Seminarium „Pozyskiwanie funduszy unijnych – nową szansą dla Gminy Burzenin”
Projekt realizowany w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
w okresie od 15 kwietnia do 15 maja 2009 r.

Cele projektu: nabycie i poszerzenie wiedzy na temat pozyskiwania środków unijnych.

Seminarium odbyło sie w dniu 1 maja 2009 r. i wzięło w nim udział 100 osób (sołtysi, radni, liderzy i przedstawiciele grup nieformalnych oraz osoby zainteresowane aktywizowaniem społeczności lokalnej Gminy Burzenin). Uczestnicy zdobyli przydatne informacje na temat pozyskiwania funduszy unijnych. Projekt przyczynił sie do zwiększenia aktywności mieszkańców gminy i podniesienia poziomu integracji społecznej.