GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

Jesteśmy wśród Was

prow_leader_logo1

Zdjęcie 1 z 1

„Jesteśmy wśród Was – zakup strojów dla orkiestry i grupy mażoretek oraz warsztaty związane z kulturą i tradycją, zakończone imprezą promocyjną”

Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013.

Cele projektu: zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców Gminy Burzenin poprzez integrację, kultywowanie lokalnych tradycji, jak również promocja Gminy Burzenin i całego obszaru LGD.

W ramach projektu zakupiono 30 strojów dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej, działającej przy Gminnym Domu Kultury w Burzeninie oraz 10 strojów dla grupy mażoretek. Przeprowadzono warsztaty dla grupy mażoretek i członków orkiestry w okresie 32 tygodni.
Projekt zakończono organizacją imprezy rekreacyjnej.

Dla utworzonej w trakcie projektu grupy mażoretkowej „Akcent” nadal prowadzone są zajęcia.