GDK i GBP - Facebook GDK i GBP - YouTube

„EKO Burzenin” popularyzacja wiedzy ekologicznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Burzenin.

logo

Zdjęcie 1 z 1

 

Gminny Dom Kultury w Burzeninie w okresie maj – październik 2013 r. realizował projekt: pn.: „EKO Burzenin” popularyzacja wiedzy ekologicznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Burzenin” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z dziedziny Edukacja Ekologiczna.

Program zrealizowano w następujący sposób:

 • Wycieczka krajoznawcza pn. „Z nurtem Warty”, po Parku Krajoznawczy Międzyrzecza Warty i Widawki”, połączona z prelekcją pn: „Wpływ zanieczyszczeń wód zagrożeniem dla organizmów żywych”. Podczas wycieczki mieszkańcy naszej gminy mogli zobaczyć ciekawe miejsca na terenie Parku, jak również zwrócić uwagę czy istnieje problem nielegalnych wysypisk śmieci na obszarach przybrzeżnych, a jednocześnie aktywnie spędzić wolny czas.
 • rajd pieszy pn. „Marsz nordic walking” po urokliwych terenach nadwarciańskich”. Na zakończenie rajdu odbył się quiz ekologiczny z nagrodami.
 • Warsztaty ekologiczne pn. „Woda wokół nas – eksperymentujemy z wodą i wyciągamy wnioski” skierowane do przedszkolaków, przeprowadzone przez 2 pracowników GDK w Burzeninie.

Wydanie bezpłatnych wkładek pn.”Ekologia w gminie Burzenin”, do gazetek „Pigułka Burzenińska”, w których umieszczono m. in. relacje z organizowanych imprez, artykuł o zanieczyszczeniu rzeki Warty oraz o nowym systemie gospodarki odpadami.
Wydanie bezpłatnego „Folderu przyrodniczo -turystycznego Gminy Burzenin” w języku polsko-angielskim. Foldery są dostępne dla zainteresowanych w Punkcie Informacji Turystycznej znajdującym się Gminnej Bibliotece Publicznej w Burzeninie.
Wykonanie materiałów promocyjnych: gadżety promocyjne, które zostały rozdane uczestnikom spływu i rajdu i warsztatów oraz plakaty promujące zadanie.
Zakup tablicy Flipchart oraz materiału do przeprowadzenia warsztatów.

Cele projektu:

 • promowanie idei dbałości o środowisko naturalne wśród dzieci, młodzieży i

dorosłych poprzez kształtowanie postaw proekologicznych;

 • organizacja działań zmierzających do przyswojenia zachowań racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko;
 • przeciwdziałanie zanieczyszczeniom;
 • łączenie ducha sportowego z zachowaniami w naturalnym środowisku;
 • formowanie i wzmacnianie pozytywnych przekonań i postaw wobec określonych zjawisk, obiektów przyrodniczych;
 • wzrost integracji społecznej;
 • rozwój dodatkowych umiejętności-inspirowanie dorosłych do poznawania

piękna przyrody i działania na rzecz ochrony przyrody poprzez konkursy,

warsztaty oraz inspirowanie twórczości dzieci;

 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich.